Många har säkerligen lagt märke till att något pågår i Södra hamn. Isen både plogas och vattnas.

– Det ska bli en ny breddkammare och två rör ska ut i vattnet. Ett för dagvatten och ett för övertryck i fall det blir stopp i ledningarna och man måste släppa ut spillvatten. Det är ledningsnätet som ska utökas, förklarar Johnny Sundberg, Nåiden som utför uppdraget åt Luleå kommun.

Isen är i dagsläget 35-50 centimeter tjock men den behöver bli minst 60 centimeter för att arbetet ska kunna utföras säkert.

– Isen växer fort när det inte är snö på den. Vi ska såga upp den och lägga ner en ledning som vi kör ut med traktor. Ledningen har betongvikter så att den ska sjunka ner, säger Johnny Sunderberg.