Det är Akademiska Hus som står bakom projektet att bygga 199 studentbostäder på campusområdet i Luleå. En ansökan om bygglov har lämnats in till kommunen och ärendet ska tas upp på miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott i nästa vecka.

Studentbostäderna ska byggas på mark som i dag rymmer p-platser invid Geogränd, mellan B- och C-huset.

– Bygget är planerat att komma i gång under våren, det är inte alltför långt borta. Våren-försommaren är en rimlig byggstart, säger Roger Granberg, fastighetschef på Akademiska Hus.

Artikelbild

Här byggs det. Krysset på kartan markerar platsen där Akademiska hus ska bygga 199 studentbostäder. Som synes ligger det alldeles intill universitetet.

Studentbostäderna ska stå inflyttningklara under andra halvåret 2019, om tidplanen håller.

– Upphandling pågår, efter det går vi igång, säger Roger Granberg.

Det rör sig om en investering på cirka 160-170 miljoner kronor uppskattar Roger Granberg. Han räknar med att det kommer att finnas en stor efterfrågan bland studenterna för att få bostad så nära inpå universitetet.

– Jag tror det finns en stor efterfrågan på att bo så campusnära. Det går ju att gå torrskodd, man behöver knappt några ytterkläder för att gå till universitetet såvida man inte ska åka in till stan, säger Roger Granberg.