– Sandön är en fantastisk stadsnära ö och en bilbro öppnar upp stora möjligheter för utveckling av såväl turismen som attraktiva boendemiljöer i närskärgården, säger Nordström.

Arbetet ska innefatta en översyn av kommunikationer, boenden, näringsliv, natur, kultur och friluftsliv. Beslutet tas på kommunsstyrelsens arbetsutskott på måndag.

– Vi måste göra ett grundligt arbete. Verkligen titta över argumenten och fördjupa vilka skäl som finns för en bro. Hur vill vi utveckla anläggningarna och hur ser vi till att fler kan bo i skärgården? säger Nordström.

Artikelbild

| Tjuvholmssundet. Här ville kommunen bygga en bro till Sandön men fick nej av domstolen. Nu är frågan glödhet när Luleå ska ta fram den nya utvecklingsplanen för skärgården, anser kommunalrådet Niklas Nordström.

Läs mer: Luleåbornas heta önskan för skärgården

Läs mer: Heta frågan väcks till liv igen

Att Luleås kommunledning kastar lystna blickar mot skärgårdsparadiset, som bland annat innehåller populära utflyktsmålet Klubbviken och ett flertal naturreservat, är inget nytt.

Mellan åren 2006 till 2011 var brofrågan glödhet. Beslutet att bygga en bro för biltrafik över Tjuvholmssundet ändrades till en gång- och cykelbro för att skona naturen. 25 miljoner veks för projektet i budgeten.

Men motgångar följde. Länsstyrelsen krävde stora förändringar i bron och i en dom i juni 2011 gjorde mark- och miljödomstolen tummen ned (se faktaruta).

Läs mer: Nej till bro över Tjuvholmssundet (från 2011)

Niklas Nordström är väl medveten om hindren.

– Domstolen tyckte inte att argumenten för att göra ingrepp i strandlinjen var tillräckligt gedigna. Det är de frågorna vi nu måste fokusera på. Sedan vet vi vad som händer om det blir en utveckling. Då följer också krav på vatten, avlopp och kommunal service. Vi måste säkerställa att vi kan hantera kostnaderna.

En bro till Sandön är också ett önskemål hos många Luleåbor. Det framkom inte minst vid den medborgardialog som hölls i samband med Skärgårdens dag i Södra hamn i somras.

Miljöpartiets gruppledare Jan Nyberg menar att utvecklingen av skärgården är en komplicerad fråga.

– Vi har tidigare sagt att vi förespråkar en gång- och cykelbro om det nu finns ett behov av en bro till Sandön, och det står vi fast vid. Men det gäller att tänka sig för ordentligt och att ha ett helhetsperspektiv. Att bygga en bro är ingen enskild brofråga utan det finns mycket att ta hänsyn till.

Nyberg fortsätter:

– Säger man ja till en bilbro så måste man också rusta upp grusvägen som går genom ön, en sträcka på över en mil tror jag. Säger man ja till gång- och cykelbro kommer krav på cykelbanor. En bilbro kommer definitivt att försämra underlaget för turbåtstrafiken, som vi tidigare sagt är det viktigaste för utvecklingen av skärgården. Ska vi gynna biltrafiken eller båttrafiken? När det gäller öar så anser vi att båttrafiken är viktigast.