Den kirurgiska vårdavdelningen, Kava, öppnade i mitten av april och är en fusion mellan de två kirurgiska avdelningarna 33:an och 52:an. En förändring är att 33:an även hade ansvar för akuta medicinska patienter, som efter omorganisationen vårdas på en annan avdelning.

Det ska tillsammans med den allmänna kulturkrocken och införandet av specialistsjuksköterskor vara en stor anledning till att många av avdelningens 60 medarbetare inte trivs.

– Olika saker gör att man mår dåligt på sitt arbete. Det blir ofta så när två arbetsplatser slås ihop, men det kommer nog krävas en hel del arbete, säger Erica Ohlsson som är ordförande i Vårdförbundet i Norrbotten.

Läs mer: Sköterskor lämnar 63:an

Region Norrbottens vårdchef för kirurgi och urologi, Elsa Lehtonen, är medveten om problematiken, men tycker samtidigt att den är väntad.

– Vi har slagit ihop två avdelningar och det innebär att man har olika rutiner och ser olika på saker. Det är där man kan se att det blir problem och det hade jag nog förväntat mig, säger Lehtonen.

Elsa Lehtonen tycker att det svåraste är att använda specialistsjuksköterskorna på rätt sätt.

– Det är det största problemet, att man inte förstår deras arbetsuppgifter. De har en extra vidareutbildning, men det känns som att de inte riktigt vet vad de ska användas till.

Nu har semesterperioden börjat och enligt Lehtonen handlar det nu bara om att "klara sommaren". Till hösten kopplas regionens HR-enhet in för att få ordning på Kava.

– Då ska vi diskutera det här med olika kulturer och hur vi ska bygga upp vårdenheten så att den ska passa alla. Vi är många om att alla ska trivas, säger Elsa Lehtonen.