Ärendet var berett och skulle antas av kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen, men slutade som en återremiss.

– Det var framför allt två punkter som vi fastnade på. Den ena var att varken stadsbyggnadsförvaltningen eller stadsbyggnadsnämnden varit delaktig i att ta fram strategin, och det är faktiskt de som ofta först kommer i kontakt med de här ärendena när det inträffar oroligheter i bostadsområdena, exempelvis vandalisering eller klotter, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke (s).

Hon fortsätter:

– Det andra är hur vi hanterar återvändare och radikalister. I strategin står det om barn/ungdomar och unga vuxna men det ska självklart omfatta vuxna också. Det händer mycket på nationell nivå hela tiden i de här frågorna och vi hade faktiskt en diskussion i vår arbetsgrupp redan på morgonen så det känns bra att reda ut det ordentligt.

Luleå kommun anser att i huvudsak tre grupper innefattas av våldsbejakande extremism: våldsbejakande vit makt-miljön, den vänsterautonoma miljön samt den

islamistiska extremistmiljön.

Arbetet med strategin handlar om att ta fram riktlinjer för det förebyggande arbetet.

– Det är helt klart vårt uppdrag och där har vi samsyn, säger Stålnacke.

I övrigt beslutade arbetsutskottet att en förstudie ska tas fram för hur Luleå Airport City kan utvecklas. Luleå näringsliv vill ha ett underlag för vilken utvecklingspotential som finns för flygplatsen och området. Syftet är att verka för fler etableringar inom transport och logistik som i sin tur ökar Norrbottens konkurrenskraft.