Under senare år har allt fler unga i Piteå smittats av Hepatit C, som är en leverinflammation orsakad av ett virus som sprids via blod. En anledning till det, är att fler missbrukare injicerar narkotika och att de delar orena sprutor och kanyler som är det vanligaste sättet att få infektionen.

Därför vill regionen starta en så kallad lågtröskelmottagning i just Piteå.

En lågtröskelmottagning är enligt Folkhälsomyndigheten det mest effektiva sättet att nå personer som injicerar narkotika.

– Och det finns två faktorer som motiverar placeringen av pilotprojektet i Piteå. Dels är kommunen uttalat angelägen om projektet och dels sticker Piteå ut i missbruksstatistiken, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg (S).

Tillgången till rena sprutor ska minska risken för spridning av blodsmitta som Hepatit C, Hepatit B och HIV, men också ge bättre möjligheter att motivera missbrukarna att ta emot vård och behandling.

I och med sprututbytet ska vård och socialtjänst få en ny kontaktyta, ett ställe där man på ett naturligt sätt träffar narkomaner och kan erbjuda motivationshöjande insatser.

Piteå har ovanligt många sprutnarkomaner. Smittskyddsläkaren Anders Nystedt uppger att det totalt i Norrbotten beräknas finnas mellan 250 och 350 intravenösa missbrukare och då finns 50–75 i Piteå.