Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

Du skall inte dräpa! Älä tapa!

Meänmaa  

Ansiktets filosofi á la Emmanuel Lèvinas

De totalitära idéernas våldsverkare angriper ansiktet. Detta är viktigt för dem eftersom rätten till ansiktet enbart ägs av personen, ingen annan. Den rätten vill de frånta personen genom att täcka för ansiktet före exekutionen och för att slippa möta ansiktets heliga bud.

OPS på grekiska betyder både ansikte och person. Ansiktet kan ingen möta på samma sätt som man möter kroppens övriga delar och lemmar. Den totalitära makten, dess fångvaktare, hantlangare och våldsverkare kan dra ut naglar och piska ryggen blodig eftersom naglar och rygg inte förkunnar det femte budet, vilket däremot ansiktet gör. Den som möter ansiktet möter också det femte budet: Du skall icke dräpa!
  

Räds inte dem som kan dräpa din kropp, räds dem, som bryter mot ansiktets bud, regler, etos och bön och som därmed dräper personen, dess existens, dess egen plats bland människor. Att bryta mot ansiktets bud är att dräpa personen.   

Dråpets syfte är – inte bara kroppens död- utan en daglig och gradvis nedmontering och slutgiltig förintelse av personen.

Ansiktet på ett offer kan man i vissa fall avläsa i nacken, därför att den utsatta börjar gå med ansiktet nerböjt som ett tecken på att ansiktets heliga bud är överträtt och att även tungan är stum, personen har inte längre någon rätt att ens tala om dråpet, inte heller vittna, inte längre vara en egen person.

Ansiktet är dolt och personen är inte längre ett ansikte utan en definition: Den där! Är det inte den där som …? Människorna börjar tala om personen i imperfekt: är det inte den där som blev … Den där som var …

Människor i kommunisternas och nazisternas läger läste nackar i kön …

 

Kasvojen filosofiitä á la Emmanuel Lèvinas

Aatheen miehet häpäsevvä ensin uhrien kasuvet. Se oon heile tärkeätä ko net tietävä, ette kasuvien oikeuet kuuluva vain yksityisele. Kasuvia ei kukhaan muu saata omistaa, net ei ole aatheen saalista eikä heän valthaan kuuluvaa luvalista uhria.

Kasuvia kukhaan ei saata kohata niinku muuta kurenon ossaa. Aatheen miehet ja vaimot saattava repiä kynnet uhrilta ja hakata sölän verile, siksi ko kynnet ja sölkä ei julista viiettä käskyä, mutta se joka kasuvet kohtaa se kohtaa viienen käksyn: Älä tapa! Kynsiä ja sölkiä piisaa mutta kasuvia oon vain yks.

Älä pölkää vain niitä, jokka saattava tappaa sinun kurenon, pölkää enniiten niitä, jokka rikkova kasuvien käskyn, säänön ja rukkouksen ja sillä mallin tappava persunan, sen olemassaolon, sen oman paikan ihmisten keskelä. Murhia oon monenlaisia, kasuvien häpäsy tappaa persunan. Kukhaan ei saata kasvia taikka kettua murhata, vain ihmisen siksi ko murhan tarkotus oon jokapäivänen astheettainen ja lopulinen toisen persunan hävitys. Sen saattaa lukea jopa uhrin niskasta siksi ko se alkaa kulkheen kasuvet alaspäin ja siksi sen niska ei ole käskyä, se oon käskyn rikkomisen seurausta ja se ilmasee, ette kieliki oon katkastu, uhrila ei ole oikeutta ees puhua murhasta, ei toistaa eikä ennää olla oma persuna. Hänestä tullee vain toisten määritelmä: Hänestä tullee se. Ihmiset puhuva entisestä hänestä, ette se oon se, jolta …
   Ihmiset komunistien ja nasistien leirissä luit jonoissa niskoja …

 

Nyårslöfte/Uuenvuen luppaus

Meänmaa  

 

Nyårslöfte

För att undvika syndaskam sade den fromme tornedalingen
till sin son när hölasset välte:
”Svär du som får!” Pojken svor och pappan sade:
”Samma här, samma här!”

Han köpte en ko i Finland och den måste smugglas till Sverige.
Han gick till smugglarkungen och sade: ”Kan du ta över min ko. Jag är ju kristen!”

Nästa gång media eller någon institution ringer
och vill att jag ska ta flyget till Stockholm ska jag svara:
”Flyg ni hit tur och retur. Jag är ju klimataktivist!”

 

Uuenvuen luppaus

Ko heinäkuorma kaatu hurskas isä sano pojale:
”Kiroa sie ko saat!” Poika totteli ja isä sano ruottiksi:
”Samma här, samma här!”

Se osti lehmän Suomesta ja tuli jopparikuninkhaan tykö ja sano:
”Noua sie se lehmä mule Suomesta, mie ko olen uskovainen!”

Ko joku metia taikka joku muu soittaa mulle,
ette tulla Stokholhmiin niin mie sanon:
”Lentäkää tett änne eestakasi, mie ko olen ilmastoaktivisti!”

Gynekologer, teologer, saliga dumbommar

Meänmaa  

 

Svenska kyrkans ärkebiskop skriver
i sin julhälsning till sin krympande medlemsstock
att evangelisterna, som skrev om jungfrufödseln
inte var gynekologer, utan teologer.

Jag kommer osökt att tänka
på Kjellgrens saliga dumbom:

Teologien höll han på
i tretti år med, vid sin pipa,
men kunde aldrig rätt begripa
vad ingen mänska kan förstå.

Det antje mej!

 

Ruottin arkkipispa kirjottaa
vähenevälle jäsenmääräle,
ette eevankelistat ei olheet jynekkolookia,
net olit teolookia.

Ettes vain ei olis ko autuas hoopo,
josta Kjellgren kirjottaa näin:

 

Teolokiitä 30 vuotta harrastellen
piipun päätä paineskellen
käsittämättä mithään siittä,
mitä kukhaan ikinä ei saata käsittää.

tro tro/usko usko

Meänmaa  

Tro på forskningen!
Tro på vetenskapen!
Det var vad vi gjorde,
titta så det blev!

Bättre att tvivla en aning
än tro för mycket.

 

Uskokaa tutkijoihin!
Uskokaa tietheesheen!
Niinpä met tehimä!
Kattokaa nyt!

Parempi eppäilä vähän
ko uskoa liikaa!

Våran Handke/Meän Handke

Meänmaa  

Picasso och Neruda
var hängivna, totalitära kommunister
och Stalinister.
Ezra Pound var fascist.
Nu rasar man mot Handke.
Som om han vore den första halvhandsken.

Vi har nog av våra egna Handken.
En helhandske berättade för mig
att han hade Stalin som idol,
han hade till och med ett stort foto
på Stalin när han gjorde lumpen.
Idén lever i honom och han i idén,
den mest totalitära mänskligheten erfarit.

Han skröt över en nära släkting
som utvandrat till Sovjet
och reste sedan som spion i Tornedalen.
De byggde Röda brigader.

Han erkänner för övrigt inte meänkieli
som eget språk.

Så nog har vi våra egna Handken,
halvhandskar och helhandskar.
Och alltid finns det en svans som
viftar och lyfter svansen på Handkena våra
och som de själva säger: "Vi är många!"

Picasso ja Neruda
olit stalinistia, kovia komunistiä
Ezra Pound oli fasisti,
nyt haukuthaan Handkea.

Oon meilä nuita Meän Handkia.
Ykski kerto mulle, ette hään
niin palvo Staalinia, ja palvoo vieläki,
ette oli sen kuva myötä sotaväessäki.

Sen lähisukulainen oli ollu
Neuvostovakkoilija ko net
rakensit Puna prikatia tänne 
pelastaksheen meät 
ja tuoaksheen tänne oiekan temokratiin
niin Neuvostoliitossa 
ja muissa kansatemokratioissa.

Meänkieltä se ei hyväksy omaksi kieleksi.
Kyllä meilä nuita Handekia oon -
aivan tarpheeksi.

Ja niilä oon kellokhat - omat uskoaviset
ja naivit provarit.

Aldrig mer! Ei koskhaan ennää!

Meänmaa  

 

Främlingslegionären Assar Tano berättade för mig
att han i slutet av andra världskriget efter 16 år i legionen
passerade sin hemby Mattila på väg mot Narvik
för att slåss mot nationalsocialistiska Tyskland.
Kaptenen frågade om inte sergeant Tano skulle passa på och besöka sitt hem.
Assar svarade: "Det kan jag göra på återresan, kapten!"

Säker källa: Assar Tano

En sovjetresenär passerade sin hemby i mellersta Tornedalen,
han kunde inte besöka sitt barndomshem. 
Han var sovjetisk spion och måste resa i hemlighet.
De röda brigaderna skapades för att befria Sverige
från det kapitalistiska förtrycket.

Säker källa: En nära och stolt släkting till spionen. 

 

Muukalaislekionääri Assar Tano kerto mulle, 
ette hään toisen mailmansoan aikana,
oltua 16 vuotta lekioonassa
kulki siutti Mattilan, kotikylän,
matkala Narvikhiin sothiin saksalaisia vasthaan.
Kapteeni kysy, eikö Assari halvais pistää kotipaikhaan.
Assari sano, ette se passaa ko tulhaan takasi.

Varma lähe: Assar Tano

Yks Neuvostoliithoon siirtyny mies kulki siutti
keskitornionlaaksolaisen kotikylän.
Se ei saattanu pistäytyä kotona 
ko se oli komunistien vakollija,
se hääty reisata salasssa.
Net rakensit punaprikatia
pelastakaksheen Meänmaan kapitalistisestä sorrosta.

Varma lähe: Vakoilijan lähisukulainen, joka kehu miestä.

 

TILL TOPPEN AV SIDAN