Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

Du skall inte dräpa! Älä tapa!

Meänmaa  

Ansiktets filosofi á la Emmanuel Lèvinas

De totalitära idéernas våldsverkare angriper ansiktet. Detta är viktigt för dem eftersom rätten till ansiktet enbart ägs av personen, ingen annan. Den rätten vill de frånta personen genom att täcka för ansiktet före exekutionen och för att slippa möta ansiktets heliga bud.

OPS på grekiska betyder både ansikte och person. Ansiktet kan ingen möta på samma sätt som man möter kroppens övriga delar och lemmar. Den totalitära makten, dess fångvaktare, hantlangare och våldsverkare kan dra ut naglar och piska ryggen blodig eftersom naglar och rygg inte förkunnar det femte budet, vilket däremot ansiktet gör. Den som möter ansiktet möter också det femte budet: Du skall icke dräpa!
  

Räds inte dem som kan dräpa din kropp, räds dem, som bryter mot ansiktets bud, regler, etos och bön och som därmed dräper personen, dess existens, dess egen plats bland människor. Att bryta mot ansiktets bud är att dräpa personen.   

Dråpets syfte är – inte bara kroppens död- utan en daglig och gradvis nedmontering och slutgiltig förintelse av personen.

Ansiktet på ett offer kan man i vissa fall avläsa i nacken, därför att den utsatta börjar gå med ansiktet nerböjt som ett tecken på att ansiktets heliga bud är överträtt och att även tungan är stum, personen har inte längre någon rätt att ens tala om dråpet, inte heller vittna, inte längre vara en egen person.

Ansiktet är dolt och personen är inte längre ett ansikte utan en definition: Den där! Är det inte den där som …? Människorna börjar tala om personen i imperfekt: är det inte den där som blev … Den där som var …

Människor i kommunisternas och nazisternas läger läste nackar i kön …

 

Kasvojen filosofiitä á la Emmanuel Lèvinas

Aatheen miehet häpäsevvä ensin uhrien kasuvet. Se oon heile tärkeätä ko net tietävä, ette kasuvien oikeuet kuuluva vain yksityisele. Kasuvia ei kukhaan muu saata omistaa, net ei ole aatheen saalista eikä heän valthaan kuuluvaa luvalista uhria.

Kasuvia kukhaan ei saata kohata niinku muuta kurenon ossaa. Aatheen miehet ja vaimot saattava repiä kynnet uhrilta ja hakata sölän verile, siksi ko kynnet ja sölkä ei julista viiettä käskyä, mutta se joka kasuvet kohtaa se kohtaa viienen käksyn: Älä tapa! Kynsiä ja sölkiä piisaa mutta kasuvia oon vain yks.

Älä pölkää vain niitä, jokka saattava tappaa sinun kurenon, pölkää enniiten niitä, jokka rikkova kasuvien käskyn, säänön ja rukkouksen ja sillä mallin tappava persunan, sen olemassaolon, sen oman paikan ihmisten keskelä. Murhia oon monenlaisia, kasuvien häpäsy tappaa persunan. Kukhaan ei saata kasvia taikka kettua murhata, vain ihmisen siksi ko murhan tarkotus oon jokapäivänen astheettainen ja lopulinen toisen persunan hävitys. Sen saattaa lukea jopa uhrin niskasta siksi ko se alkaa kulkheen kasuvet alaspäin ja siksi sen niska ei ole käskyä, se oon käskyn rikkomisen seurausta ja se ilmasee, ette kieliki oon katkastu, uhrila ei ole oikeutta ees puhua murhasta, ei toistaa eikä ennää olla oma persuna. Hänestä tullee vain toisten määritelmä: Hänestä tullee se. Ihmiset puhuva entisestä hänestä, ette se oon se, jolta …
   Ihmiset komunistien ja nasistien leirissä luit jonoissa niskoja …

 

3. gången gillt/3. kerta pättee

Meänmaa  

Tredje gången gillt:
idag den 29 juli kl. 15:59
blev jag klar med den tredje översättningen
av de fyra evangelierna till meänkieli.
Jag började översätta för 33 år sedan.
År 2000 gjorde jag en andra översättning,
till Lars Levi Laestadius 200 års minne.
Och nu har jag "apterat" ytterligare en översättning,  
för bruk i Svenska kyrkan.
Luleå stift har denna gång tagit initiativet.
Tack! Nu återstår korrläsning.
Varenda dag, denna heta sommar
har jag suttit med detta.
Jag kunde inte låta bli.
Ordet är inkarnerat till meänkieli.
Det känns så bra!
Även detta arbete överlämnar jag
åt den enda kritiker jag som författare
lärt mig att lita på:
TIDEN! Den kritikern har inga "shitlist".

 

Kolmas kerta pättee:
tänäpäivänä kello 15.59
mie sain valhmiiksi minun
kolmanen neljän evankeeljumin
käänöksen meänkielele.
Mie aloin käänthään 33 vuotta aikaa.
Vuona 2000 mie tehin uuen käänöksen,
Lars Levi Laestadiuksen 200-vuotis juhlaa varten.
Nyt mie olen apteerannu vielä kolmanen,
tällä kertaa Ruottin kirkkoa varten.
Luulajan hiippakunta oon tällä kertaa
tämän takana. Kiitos!
Nyt fatastaa vain oikoluku.
Joka päivä, tänä kuumana kesänä
olen istunu tämän kans.
En ole malttanu.
Tuntuu somalta!
Tämänki työn mie luovutan
sille kriittiikkerille,
johonka mie kirjailijanna
olen oppinu luothaan:
AIKA! Ainua kriittikkeri
jolla ei ole ”shitlistaa”.

Tornedalingarnas dag/Meänmaan päivä

Meänmaa  

 

Den 15 juli firar vi tornedalingarnas egen dag.
Vi började i Matarengi 2007.
I år hissar jag den på samma plats för tionde gången.
2013 skrev jag till Svenska akademien
och fick den införd i akademiens kalender.

Läs nedan mer om historiken!

15. heinäkuuta met vietämä Meänmaan ommaa päivää.
Met alotimma Mataringissä 2007.
Tänä vuona mie nostaan sen flakustankhoon
kymmenenen kerran.
2013 mie kirjotin Svenska Akademienhiin
ja sin sen kalenterhiin.

Alla enämpi asiasta!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tornedalens_flagga

http://liipetti.net/aviisi/2016/07/08/meanflaku-nain-se-alko/

 

Oi  terve kaunis meän maa
sie koti pohjonen.
//:Sie olet paras valinta
ja paikka maalinen.://

Ja tunturista merele
oon väylä ylpeä,
//:ko erotetut rannoile
se saapi yhistää.://

Oon kesätaivas korkea
ja valo illaton,
//:ko kaikki rannat kirkastaa
oon onni  vallaton.://

Niin valosaa oon talviki
ja pohja puhaltaa
//:ko Ruija pallaa tännekki
se lumet kirkastaa.://

Oon maata tämä aurinkon
ja revontulien
//:oon kaipu tänne pohjaton
ja rakhaus syämen://

Ko päättyy matka vaivoihneen
ja kilvotuksinheen
//:niin usko esi-isien
oon taivaskelponen.://

 

William Snell

Meänkielenös:
Bengt Pohjanen
16 maj 2014

Almedalen - vem bryr sig/Kukas perustaa

Kainus  

Allt bara fortsätter
eftersom ingen bryr sig
och allt kan fortsätta
därför att alla förnekar
att allt det som bara fortsätter 
överhuvudtaget finns.

Almedalen den politiska scenen
är sådan teater
att Norrbottensteaterns
föreställningar
blir verkliga.

 

Kaikki vain jatkuu
ko kukhaan ei perusta
ja kaikki saattaa vain jatkua
ko kaikin kieltävä
sen olemassaolon
mikä jatkuu.

Almetaalin polittinen osottamo
oon semmosta teatteria,
ette Norrbottens teaterista
tullee tosia.

Ibykos' tranor /Ibykoksen kurjet

Meänmaa  

Ibykos (530 f. Kr) var diktare,
på väg till Korinth, blev han överfallen
och dräpt. Han anropade en flock tranor
och bad dessa hämnas hans död.
Ibykos tranor betyder sedan dess
att man inte kan tiga hur länge som helst.
Tvingade till tystnad, ja, en tid,
men Ibykos tranor försvinner inte.
Om alla tiger, skall Ibykos tranor ropa.

 

I en bok om den ryska diktaren
Anna Achmatova (1889-1966),
som kommunisterna tvingade till tystnad
läser jag följande: "Inte ens idag (juni 1967, min anm),
när jag skriver dessa rader 30 år efter Jezjovterrorn,
tål makten att man nämner år 1937. De fruktar minnet.
Och det idag. Så hur var det inte då?
Förbrytelserna var fortfarande färska,
blodet hade ännu inte torkat på förhörsledarnas kontor
och i Stora Husets källare. Blodet krävde ord,
tortyrkammaren tystnad.
Var håller ni hus, Ibykos tranor, 
var är du, talande säv?"

Anna Achmatova: Här är en trana!
Här viskar säven, det som inte får sägas,
det som inte får ropas.
Men miljoners blod kräver diktarens ord,
inte bara oskyldiga offers bekännelser,
ur tortyrkammaren ropar offren.

 

Ibykos (530 f. Kr) oli runoilija,
matkala Korinthiin, pahanilkiset
hyökkäsit sen kimphuun ja tapoit sen.
Kurkitokka lensi siinä ja runoniekka huusi
niile, ette kostaa.
Ibykoksen kurjet tarkotavvaa nyt
sitä, ettei saateta vaijeta ikusesti.
Pakotettu vaikenheen, joovain,
mutta ei ikusiksi aijoiksi.
Jos kaikin vaikenevva
kyllä Ibykoksen kurjet huutava.

Mie luen kirjaa kovin liikuttunheena,
Anna Ahmatovasta (1889-1966),
jonka komunistit pakotit vaikenheen.

Mie luen nämät sanat: "Ei ees nyt (kesäkuu 1967)
ko mie kirjotan näitä sanoja,
30 vuotta Jezjovterrorin jälkhiin,
halvaa valta kuula minun mainittevan vuotta 1937.
Net pölkäävä muistia. Ja vielä tänäki päivänä. 
Niin kunkas se ei ollu silloin?
Rikokset olit vereksiä,
veri ei ollu kuulusteluherrojen kontturissa kuivanu
ja Ison Talon kellari vaati sanoja,
ja kitutuskamari vaikenemista.
Missäs tet oletta Ibykoksen kurjet,
puhuva korsi?"

Anna Achmatova: Täälä oon kurki! 
Täälä korsi viskuttellee,
sitä mitä ei sais sanoa,
mitä ei saa huutaa.
Mutta miljoonien veri vaatii
runoilijan sanoja,
ei vain viattomien uhrien tunnustuksia,
kitutuskamarien vaikenemista.
Sieltä huutava uhrit.

Kuulkaa!

The man from Tornio valley/Мужчина Торнедаля

Meänmaa  

Bengt Pohjanen

The man from Tornio valley

The man from Tornio valley
From 1845
Has been dancing on the golden flour of the sky
and has been shedding his tears in rapid currents,
Laughing and talking,
He has been,
And has called God a parent of heaven.

The man from Tornio valley
Is described
In Olavus Magnus travel guide
From 1500-hundred,
He walks in colourful clothes,
Bathes in the sauna with the opposite sex

And makes deals
With people from many countries.

A woman from Tornio valley
In Terra Feminarum
chased men up in the trees,
used them for breeding
And then ate them all up.

She is described
In Kalevala,
Where she ravages and rules
While the men
Serve her obediently.

 

Where have you been 
The last thousand years?

The man from Tornio Valley
And the woman,
Who, as they relate today,
are fictional
politicised spirits.

When the man from Tornio valley dies,
He whispers like 
Lars Levi Laestadius:
"What a beautiful lady
To have come through this village?"

Translation: Natalia Hedlund

 

Бенгт ПохьяненМужчина Торнедаля

 

Мужчина Торнедаля
С 1845 года
Танцевал на золотом паркете небес
И проливал бурные потоки слез,
Смеялся и рассказывал,
Был то мужского, то неопределенного пола,
И называл Бога родителем поднебесья.

Мужчина Торнедаля
Описан
В путеводителе Улавуса Магнуса
1500-х годов,
Он ходит в цветных одеждах,
Парится в бане с противоположным полом,
И совершает сделки
С заграничными торговцами.

Женщина Торнедаля,
В Земле женщин - Terra Feminarum,
Загоняла мужчин на деревья,
использовала их для размножения,
А потом съедала.

Она описана
В Калевале,
Где она правит и буйствует,
В то время как мужчины
Прилежно ей служат.

 

Где же вы были 
Последнее тысячелетие,

Мужчина Торнедаля
И женщина,
Которых сегодня считают
Вымышленными
политизированными духами.

Умирая, мужчина Торнедаля,
шепчет, 
Подобно Ларсу Леви Лестадиусу:
"Какая красавица
Посетила это село?"
Перевод Натальи Хедлунд

 

 

TILL TOPPEN AV SIDAN