Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

Hilja Byströmdagen/Hilja Byströmin päivä

Meänmaa Hilja Byström (Kallioniemi) (1908-1993) oli ensimäinen Meänmaan kirjailia. Sen 100-vuotisjuhlaan mie kirjotin musikaalin, jonka Kaj Chydenius sävelsi. Vuotta jälkhiin Meänmaa-föreninki alotti fiiraahmaan Hilja Byströmin päivää sen syntymäpäivänä, 19 huhtikuuta. Tänäpäivänä met taasen vietämä Hiljan päivää Mataringissä.

Hilja Byström (Kallioniemi), s. 18.4.1908 var vår första tornedalska författare. Till 100-årsminnet skrev jag en musikal som Kaj Chydenius tonsatte. Året efter började Meänmaa-föreningen fira Hilja Byströmdagen den 18 april. 

Evig i åminnelse/Iäti muistettu

Meänmaa (Alice Eriksson Kalla begravs idag den 21 februari 2019)

 

Till minnet av Alice Eriksson Kalla och kommunismens offer

Jag fasar för dagen jag ligger död,
att jag då skall glömma hur fångbilens däckar tjöt,
den skrämmande porten vid fängelsets mur,
där en åldring skrek som ett skadeskjutet djur.

(Anna Achmatova)

 

(Alice Eriksson Kalla hauathaan tänäpäivänä, 21.2.2109)

 

Alice Eriksson Kallan ja muitten komunismin uhrien muistoksi

Mie pölkään ko kerran kuohleena makkaaan
en muista fankipiilien renkhaitten ulvontaa lainkhaan,
en kauheata muuria, porttia fankilan,
missä kauhuishaan itkevän vanhuksen näin
se kivuishaan huusi ko haahvaan ammuttu elläin.

(Anna Ahmatova)

Käänös, övers: Bengt Pohjanen

Tornedalsrecept/Tornionlaakson resähti

Meänmaa  

Bläddare i gamla tidningar i mitt arkiv och hittade ett recept i Dagens Nyheter (15 februari 2003).

Tornedalsrecept

1 dl grädde
1 matsked småskuren bittermandel
2 dl revirpink
1 nypa fullständig förvirring  vad gäller gränsen mellan fiktion och fakta.
Garnera med hybris.
Det går lika bra med bestselleri.

 

Tornionlaakson resähti

1 tesi krettaa
1 ruokalusikka pikkumaista karvasmantelia
2 tesiä revirinkusta
Pikkupiolinen täyelistä päänsekkaa mielikuvan ja faktan välisestä rajasta
Laita siihen koristheeksi suuruuenhulluutta
Yhtä hyvin saattaa laittaa bestselleriitä

 

(Dagens nyheter 15.2.2003)

Molotov-Ribbentroppakten

Meänmaa  

 

Den 23 augusti 1939 undertecknade Molotov och Ribbentrop en överenskommelse om delning av makten. Ett tillägg gömdes i en låda. I årtionden fick debattens vågor höga: fanns det eller inte. Det skulle ingen någonsin få se. Molotov lovade detta. Men historia är skapat liv och en dag öppnades byrålådan och där låg det skamliga avtalet som gav kommunsiterna rätt att anfalla Finland den 30.11.1939, Norrskensflamman proklamerade att Finland anfallit det fredliga Sovjet och kränkt fredsvännen Josef Stalin, folkens fader och sol. Hemliga dokument och avtal i byrålådor hör förstås inte hemma i en demokrati, bara i en folkdemokrati, typ ... 

Du skall inte dräpa! Älä tapa!

Meänmaa  

Ansiktets filosofi á la Emmanuel Lèvinas

De totalitära idéernas våldsverkare angriper ansiktet. Detta är viktigt för dem eftersom rätten till ansiktet enbart ägs av personen, ingen annan. Den rätten vill de frånta personen genom att täcka för ansiktet före exekutionen och för att slippa möta ansiktets heliga bud.

OPS på grekiska betyder både ansikte och person. Ansiktet kan ingen möta på samma sätt som man möter kroppens övriga delar och lemmar. Den totalitära makten, dess fångvaktare, hantlangare och våldsverkare kan dra ut naglar och piska ryggen blodig eftersom naglar och rygg inte förkunnar det femte budet, vilket däremot ansiktet gör. Den som möter ansiktet möter också det femte budet: Du skall icke dräpa!
  

Räds inte dem som kan dräpa din kropp, räds dem, som bryter mot ansiktets bud, regler, etos och bön och som därmed dräper personen, dess existens, dess egen plats bland människor. Att bryta mot ansiktets bud är att dräpa personen.   

Dråpets syfte är – inte bara kroppens död- utan en daglig och gradvis nedmontering och slutgiltig förintelse av personen.

Ansiktet på ett offer kan man i vissa fall avläsa i nacken, därför att den utsatta börjar gå med ansiktet nerböjt som ett tecken på att ansiktets heliga bud är överträtt och att även tungan är stum, personen har inte längre någon rätt att ens tala om dråpet, inte heller vittna, inte längre vara en egen person.

Ansiktet är dolt och personen är inte längre ett ansikte utan en definition: Den där! Är det inte den där som …? Människorna börjar tala om personen i imperfekt: är det inte den där som blev … Den där som var …

Människor i kommunisternas och nazisternas läger läste nackar i kön …

 

Kasvojen filosofiitä á la Emmanuel Lèvinas

Aatheen miehet häpäsevvä ensin uhrien kasuvet. Se oon heile tärkeätä ko net tietävä, ette kasuvien oikeuet kuuluva vain yksityisele. Kasuvia ei kukhaan muu saata omistaa, net ei ole aatheen saalista eikä heän valthaan kuuluvaa luvalista uhria.

Kasuvia kukhaan ei saata kohata niinku muuta kurenon ossaa. Aatheen miehet ja vaimot saattava repiä kynnet uhrilta ja hakata sölän verile, siksi ko kynnet ja sölkä ei julista viiettä käskyä, mutta se joka kasuvet kohtaa se kohtaa viienen käksyn: Älä tapa! Kynsiä ja sölkiä piisaa mutta kasuvia oon vain yks.

Älä pölkää vain niitä, jokka saattava tappaa sinun kurenon, pölkää enniiten niitä, jokka rikkova kasuvien käskyn, säänön ja rukkouksen ja sillä mallin tappava persunan, sen olemassaolon, sen oman paikan ihmisten keskelä. Murhia oon monenlaisia, kasuvien häpäsy tappaa persunan. Kukhaan ei saata kasvia taikka kettua murhata, vain ihmisen siksi ko murhan tarkotus oon jokapäivänen astheettainen ja lopulinen toisen persunan hävitys. Sen saattaa lukea jopa uhrin niskasta siksi ko se alkaa kulkheen kasuvet alaspäin ja siksi sen niska ei ole käskyä, se oon käskyn rikkomisen seurausta ja se ilmasee, ette kieliki oon katkastu, uhrila ei ole oikeutta ees puhua murhasta, ei toistaa eikä ennää olla oma persuna. Hänestä tullee vain toisten määritelmä: Hänestä tullee se. Ihmiset puhuva entisestä hänestä, ette se oon se, jolta …
   Ihmiset komunistien ja nasistien leirissä luit jonoissa niskoja …

 

Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

Hilja Byströmdagen/Hilja Byströmin päivä

Meänmaa Hilja Byström (Kallioniemi) (1908-1993) oli ensimäinen Meänmaan kirjailia. Sen 100-vuotisjuhlaan mie kirjotin musikaalin, jonka Kaj Chydenius sävelsi. Vuotta jälkhiin Meänmaa-föreninki alotti fiiraahmaan Hilja Byströmin päivää sen syntymäpäivänä, 19 huhtikuuta. Tänäpäivänä met taasen vietämä Hiljan päivää Mataringissä.

Hilja Byström (Kallioniemi), s. 18.4.1908 var vår första tornedalska författare. Till 100-årsminnet skrev jag en musikal som Kaj Chydenius tonsatte. Året efter började Meänmaa-föreningen fira Hilja Byströmdagen den 18 april. 

Evig i åminnelse/Iäti muistettu

Meänmaa (Alice Eriksson Kalla begravs idag den 21 februari 2019)

 

Till minnet av Alice Eriksson Kalla och kommunismens offer

Jag fasar för dagen jag ligger död,
att jag då skall glömma hur fångbilens däckar tjöt,
den skrämmande porten vid fängelsets mur,
där en åldring skrek som ett skadeskjutet djur.

(Anna Achmatova)

 

(Alice Eriksson Kalla hauathaan tänäpäivänä, 21.2.2109)

 

Alice Eriksson Kallan ja muitten komunismin uhrien muistoksi

Mie pölkään ko kerran kuohleena makkaaan
en muista fankipiilien renkhaitten ulvontaa lainkhaan,
en kauheata muuria, porttia fankilan,
missä kauhuishaan itkevän vanhuksen näin
se kivuishaan huusi ko haahvaan ammuttu elläin.

(Anna Ahmatova)

Käänös, övers: Bengt Pohjanen

Tornedalsrecept/Tornionlaakson resähti

Meänmaa  

Bläddare i gamla tidningar i mitt arkiv och hittade ett recept i Dagens Nyheter (15 februari 2003).

Tornedalsrecept

1 dl grädde
1 matsked småskuren bittermandel
2 dl revirpink
1 nypa fullständig förvirring  vad gäller gränsen mellan fiktion och fakta.
Garnera med hybris.
Det går lika bra med bestselleri.

 

Tornionlaakson resähti

1 tesi krettaa
1 ruokalusikka pikkumaista karvasmantelia
2 tesiä revirinkusta
Pikkupiolinen täyelistä päänsekkaa mielikuvan ja faktan välisestä rajasta
Laita siihen koristheeksi suuruuenhulluutta
Yhtä hyvin saattaa laittaa bestselleriitä

 

(Dagens nyheter 15.2.2003)

Molotov-Ribbentroppakten

Meänmaa  

 

Den 23 augusti 1939 undertecknade Molotov och Ribbentrop en överenskommelse om delning av makten. Ett tillägg gömdes i en låda. I årtionden fick debattens vågor höga: fanns det eller inte. Det skulle ingen någonsin få se. Molotov lovade detta. Men historia är skapat liv och en dag öppnades byrålådan och där låg det skamliga avtalet som gav kommunsiterna rätt att anfalla Finland den 30.11.1939, Norrskensflamman proklamerade att Finland anfallit det fredliga Sovjet och kränkt fredsvännen Josef Stalin, folkens fader och sol. Hemliga dokument och avtal i byrålådor hör förstås inte hemma i en demokrati, bara i en folkdemokrati, typ ... 

Du skall inte dräpa! Älä tapa!

Meänmaa  

Ansiktets filosofi á la Emmanuel Lèvinas

De totalitära idéernas våldsverkare angriper ansiktet. Detta är viktigt för dem eftersom rätten till ansiktet enbart ägs av personen, ingen annan. Den rätten vill de frånta personen genom att täcka för ansiktet före exekutionen och för att slippa möta ansiktets heliga bud.

OPS på grekiska betyder både ansikte och person. Ansiktet kan ingen möta på samma sätt som man möter kroppens övriga delar och lemmar. Den totalitära makten, dess fångvaktare, hantlangare och våldsverkare kan dra ut naglar och piska ryggen blodig eftersom naglar och rygg inte förkunnar det femte budet, vilket däremot ansiktet gör. Den som möter ansiktet möter också det femte budet: Du skall icke dräpa!
  

Räds inte dem som kan dräpa din kropp, räds dem, som bryter mot ansiktets bud, regler, etos och bön och som därmed dräper personen, dess existens, dess egen plats bland människor. Att bryta mot ansiktets bud är att dräpa personen.   

Dråpets syfte är – inte bara kroppens död- utan en daglig och gradvis nedmontering och slutgiltig förintelse av personen.

Ansiktet på ett offer kan man i vissa fall avläsa i nacken, därför att den utsatta börjar gå med ansiktet nerböjt som ett tecken på att ansiktets heliga bud är överträtt och att även tungan är stum, personen har inte längre någon rätt att ens tala om dråpet, inte heller vittna, inte längre vara en egen person.

Ansiktet är dolt och personen är inte längre ett ansikte utan en definition: Den där! Är det inte den där som …? Människorna börjar tala om personen i imperfekt: är det inte den där som blev … Den där som var …

Människor i kommunisternas och nazisternas läger läste nackar i kön …

 

Kasvojen filosofiitä á la Emmanuel Lèvinas

Aatheen miehet häpäsevvä ensin uhrien kasuvet. Se oon heile tärkeätä ko net tietävä, ette kasuvien oikeuet kuuluva vain yksityisele. Kasuvia ei kukhaan muu saata omistaa, net ei ole aatheen saalista eikä heän valthaan kuuluvaa luvalista uhria.

Kasuvia kukhaan ei saata kohata niinku muuta kurenon ossaa. Aatheen miehet ja vaimot saattava repiä kynnet uhrilta ja hakata sölän verile, siksi ko kynnet ja sölkä ei julista viiettä käskyä, mutta se joka kasuvet kohtaa se kohtaa viienen käksyn: Älä tapa! Kynsiä ja sölkiä piisaa mutta kasuvia oon vain yks.

Älä pölkää vain niitä, jokka saattava tappaa sinun kurenon, pölkää enniiten niitä, jokka rikkova kasuvien käskyn, säänön ja rukkouksen ja sillä mallin tappava persunan, sen olemassaolon, sen oman paikan ihmisten keskelä. Murhia oon monenlaisia, kasuvien häpäsy tappaa persunan. Kukhaan ei saata kasvia taikka kettua murhata, vain ihmisen siksi ko murhan tarkotus oon jokapäivänen astheettainen ja lopulinen toisen persunan hävitys. Sen saattaa lukea jopa uhrin niskasta siksi ko se alkaa kulkheen kasuvet alaspäin ja siksi sen niska ei ole käskyä, se oon käskyn rikkomisen seurausta ja se ilmasee, ette kieliki oon katkastu, uhrila ei ole oikeutta ees puhua murhasta, ei toistaa eikä ennää olla oma persuna. Hänestä tullee vain toisten määritelmä: Hänestä tullee se. Ihmiset puhuva entisestä hänestä, ette se oon se, jolta …
   Ihmiset komunistien ja nasistien leirissä luit jonoissa niskoja …

 

TILL TOPPEN AV SIDAN