Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

Ministerns telefonsamtal

Meänmaa  

 

Varför ringde ministern till William Snell?

Den 7 oktober 1938 fick läraren William Snell ett telefonsamtal från ecklesiastikdepartementet. Det var ministern själv, Artur Engberg, som meddelade att han dagen innan utsett Snell till statens folkskolinspektör i Tornedalen. Domkapitlet i Luleå och skolöverstyrelsen hade förordat en annan sökande. Varför hade ministern utnämnt Snell? Därför att William Snell och hans medkämpar, Ture Keskitalo, Edvin Mäkitalo, Artur Mäkitalo, Gunnar Wänkkö, Axel Forslund, Henrik Henriksson och Emil Kemi hade försvarat finskan. Den svenska regeringen var på samma linje. Motståndarna till finskan i Tornedalen var vår egen medelklass: poliser, tullare, präster och lärare. Dit hörde även en totalitär ideologi som också fick folk att överge sin identitet i väntan på nya tider. Dessa gjorde allt för att sätta stopp för statens arbete för finskan i Tornedalen. Varför ringde ministern till Snell? Därför att han staten ville försvara rätten att tala finska i skolan. Våra egna herrar ville det inte. Själv har jag i snart 40 år arbetat i Snells anda. Staten har varit till stöd och hjälp. Våra egna herrar har varit det största hindret. Och är det även idag. Det största problemet för mitt omfattande arbete kommer från en självutnämnd riksorganisation med totalitära rötter. 

 

Miksis ministeri soitti Snellin Villiamille?

Lokakuun 7. päivä 1938 Snellin Williami sai soiton Ruottin eklesiastikministeriöstä. Ministeri Artur Engberg soitti itte ja onnitteli Snelliä ko tämä päivää ennen oli nimitetty koko Meänmaan kouluinspehtööriksi. Luulajan tuomikapituuli ja kouluylihallitus oli ehottannu toista. Miksis ministeri oli nimittänny Snellin? Siksi ko Snell ja sen suomenkielen puolesta taistelevat kaverit Ture Keskitalo, Edvin Mäkitalo, Artur Mäkitalo, Gunnar Wänkkö, Axel Forslund, Henrik Henriksson ja Emil Kemi olit valtion linjala ja se oli ette suomenkieli säilys Meänmaassa. Vastustajat tulit meän omilta herroilta: polisit, tullimiehet, papit ja opettajat ja kans polittinen ääriaate, joka ootti uutta aikakautta. Nämät vastusit lujasti suomenkieltä. Miksis ministeri soitti Snellile? Valtio oli meän puolta. Itte olen kohta 40 vuotta tehny työtä Snellin ja hänen kaverien hengessä. Valtio oon mulle olut tukena, meän omat herrat vasthaan. Niin oon tänäki päivänä. Herrat ei sanohneet Snelille päivää. Meän omat herrat, jokka johtava ommaa teerijokihallitusta, niin sanottua riikinjärjestöä, jonka juuret oon totalitaarisessa aatheessa. Eikä se ole siittä muuttunu. Päivää ei sano. Ihhailevva väkivaltasia.

 

 

Vem är du/Kukas olet?

Meänmaa  

 

Aladár Lászlóffy
(Transsylvansk poet)

RÖSTEN

En röst far genom spöklikt klara nätter.
Visa mig vilka poeter ni läser
och jag ska säga vem ni är.
Visa, mig poeterna som ni håller högt
och jag ska säga vem ni var.
Jag ser farfars beniga gestalt
i outhärdliga tider
när vår lund är på väg att vissna,
och endast våra böcker
håller ända till vintern.

Visa mig poeterna som ni
kommer att försvara,
och jag ska säga vem ni kommer att bli.

 

Aladár Lászlóffy
(Transsylvaanialainen runoilja)

ÄÄNI

Ääni kulkee läpi manalaiskirkhaita öitä.
Näyttäkää mulle runoilijat, joita tet luetta,
ja mie sanon, ketä tet oletta.
Näyttäkää mulle runoilijat, joita tet kunnioitatta
ja mie sanon, ketä tet olitta.
Mie näen meän isoisän luisevan hahmon
ko aijat oon ankeat
ko meän lehto oon kuihtua, ja vain meän kirjat
kestävä talhveen saakka.

 

Näyttäkää mulle runoilijat, joita tet
tuletta puolusthaan, ja mie sanon
ketä tet tuletta olheen.

Smalltalk/Smalltalkkaa

Meänmaa  

 

Kulturen har blivit smalltalk,
snacket från igår är glömt idag.
Den är demokratistisk:
alla tvingas in i den
genom en ny definition.
Alla är delaktiga
utan att veta det.
Kulturen återvinns:
samma pjäser i återanvända scenkläder.
Hur ska jag slippa denna ljudande politiska malm
och klingande ytliga bjällra?
Kulturen är alltid här och nu.
Hur ska jag slippa den?
Om jag vill.
Det vill jag. Nu.
Jag förskjuter den och ägnar mig
hädanefter åt mitt kreativa skapande.

Kulttuurista oon tullu smalltalkkaa,
eilinen plörinä oon tänäpänä jo unhoutettu.
Kulttuuri oon temokratistinen:
kaikki tukithaan siihen
uuen määritelmän kautta.
Kulttuuria kieretethään:
samat näuytelmät kieretysvaatheissa.
Milläs mie pääsen tästä helisevästä vaskesta
ja kilisevästä kulkusesta?
Kulttuuri oon tässä ja nyt. Aina.
Milläs mie pääsen siittä erhoon?
Jos halvan. Joo, mie halvan. Nyt varsin.
Mie hylkään sen ja rupean tästä lähtien
elhään ommaa luovaa kirjottamista.

Caligulas önskan/Caligulan toive

Meänmaa  

Den romerske kejsaren Caligula (=liten soldatstövel) utbrast en gång:

"O, att det romerska folket bara hade en enda hals." (Att hugga av)

Känns obehagligt aktuellt i en tid som hatar grupper av människor.

 

Rooman keisari Caligula (pieni sotilassaapas) huuahti kerran:

"Kunpa Rooman kansalla olisi vain yksi kaula!"

"Ko Rooman kansala olis vain yks kaula!"

 

Tuntuu ilkeän aijankohtaselta ko hunteeraa kunka tykäthään vihata ihmisiä ryhmissä.

 

 

 

 

 

 

Nästan rätt/melkein oikein

Meänmaa  

Vår tids viktigaste gåva

Det är viktigt att skilja mellan
rätt och fel,
sant och lögnaktigt,
gott och ont,

ändå viktigare,
är att skilja mellan
rätt och nästan rätt,
sant och nästan sant,
gott och nästan gott.

Bristen på detta nästan
skapade förra seklets
blodiga ismer.

På detta nästan
vilar vår framtid.

Vi behöver en speciell gåva
för att klara detta,
den grekerna kallade diákrisis,
den intuitiva urskiljningsförmågan.

 

 

Aikakautemme tärkein lahja

Tärkeätä oon erottaa
oikean väärästä,
toen valheesta,
hyvän pahasta

Mutta vielä tärkeämpää oon
erottaa oikean melkein oikeasta,
toen melkein toesta,
hyvän melkein hyvästä.

Tämä melkein-puute
loi menheen vuosisaan
veriset aatheet.

Tämän melkein-kyvyn varassa
oon meän tulevaisuus.

Met tarttema erityisen lahjan,
klaarataksemme tämän,
sen mitä kreikkalaiset sanoit
diakrisikseksi, erotuslahjaksi,
joka oon intuitiivinen.

Tjika hina/Iihii

Meänmaa  

 

 

(Ur min krönika 2005)

Ungdomar – ni är grundlurade

 

Det är bra precis sextio år sedan när den nya tiden ockuperade Tornedalen. På tio år lyckades den nya ideologin döda vår själ, vår kultur, vårt språk, vår mentalitet, vår tro och vår framtid, den tömde byarna och gjorde oss fattigare än vad vi varit. Den gamla generationen efterlämnade rena vatten och ren luft, lax i älvar, harr i åar och öringar i forsar. Den lämnade efter sig orörda skogar, en rik kultur och röjda ängar. Den lämnade efter sig bra potatisland och stora barnskaror i byarna. Den lämnade efter sig språkligt så rika människor att Sveriges Riksdag på 50-talet diskuterade huruvida de många tornedalingar som tack vare sin pålitlighet och renlighet fått jobb på Berns salonger och tack vare sin yrkesskicklighet hamnat på ASEA, borde få högre lön för att talade svenska och finska. Redan då hette det mervärde. Den nya ideologin tog också detta mervärde ifrån oss. Den tog livsglädjen och livets rena spelregler. Den gav fiffel och kom med egoismen. Den nya ideologins män steg på maktens tinnar. De satte inte värde på en liten kultur som vår. De ville skapa om en hel värld. De kom från oss, men de var oss främmande. De kunde vårt språk, men de delade inte vår själ. De hade importerat en ny själ och de lärde sina egna barn att tala svenska. De tillhörde den politiska överklassen och den ekonomiska medelklassen och tillhör den än, fastän deras ideologi för länge sedan hamnat på historiens soptipp. De har makten fastän idén är så död att de måste fylla medlemsregistren med döda själar. De är maktens män och de tillhör maktbegärens adel och de hinner alltid stiga upp före penningen.

 

Ungdomar, fråga dem!

 

Ungdomar! Vakna, ty ni är grundlurade! Lögnen dödar själen. Tro inte att Tornedalen har blivit frälst av någon ideologi, ty Tornedalen har aldrig behövt dessa frälsare, inte frågat efter dem heller. De har stigit upp ur idéns träsk och penningens myr. Den nya tekniken är bra, men de nya idéerna har kastat er i en bottenlös myr. Börja forska och fråga! Ni kommer att bli förvånade över hur rikt Tornedalen alltid varit. Ni kommer att upptäcka vad man stulit ifrån er: språk, kultur, själ, jord, vatten, tro, goda seder, hederlighet och framtid. Återta allt! Ställ gubbarna till svars! Fråga dem var de dränkt er framtid! Fråga efter det jordiska rike som till alla skulle lycka bära! Fråga efter det allsmäktiga folket som de sjungande, jublande och ropande utsåg till den ende sanne guden! Sjöng de inte makten och penningen åt sig själva. Er har de sjungit ner i meningslöshetens träsk.

   Fråga de var livets mening finns! Fråga! Sätt en halsduk av vilken färg som helst runt nacken.

   Marschera stilla och fråga varför deras bygge bara är ett ettöreshus!

 

Bengt Pohjanen

Författare

 

Nuoret – teitä oon petetty

 

Siittä oon justhiinsa kuuskymmentä vuotta aikaa ko uusi aika vallotti Tornionlaakson. Kymmenessä vuessa uusi aatos tappo meän sielun, kulttuurin, kielen, hengen, uskon ja tulevaisuuen, se tyhjensi kylät ja teki meät köyhiksi. Vanhaa polvi jätti meile puhthaat veet ja hyän ilman, se jätti lohet väyhliin, harrit jokhiin ja tampukat koskhiin. Se jätti suuret hakkaamattomat mettät ja se jätti rikhaan kulttuurin ja raivatut niityt. Se jätti hyät pottumaat ja ison tokan kläppiä kaikhiin kylhiin. Se jätti kielelisesti niin rikhaita ihmisiä, ette Ruottin valtiopäiviläki 50-luvula puhuthiin, ette kakskieliset tornionlaaksolaiset, jokka olit pääsheet töihin Bernsin salonkhiin ko net olit niin luotettavia ja puhasluontosia, ASEA:haan ko net olit niin eteviä, tarttisit korkeaman palkan ko ummikot ko net puhuva niin hyvin kahta kieltä. Torniolaaksolaisitten ossaamista sanothiin ruottiksi: Mervärde. Uusi aatos vei mervärdenki, se vei elämisen ilon ja rehelisen pelin. Rajale tuli jääkausi ja aatheen miehet nousit johthoon, mutta net ei tuntenheet meän maata. Net olit meitä mutta meile viehraita. Net osasit meän kielen, mutta kielsit meän mielen. Omile kläpile net opetit fiinin ruottin. Net olit aatheen yläluokkaa ja rahan keskiluokkaa ja net elävä vieläki vaikka aate oon aikoja sitte histuurian roskatipilä. Eläkhööt aatheen miehet! Eläkhööt, sillä net oon vallassa vaikka aate kuoli. Net oon ylösnousemuksen miehiä, vallanhimon aatelistoa ja net kerkiäävä aina ylös varemin ko raha. 

 

Nuoret, kysykää!

 

Nuoret! Herätkää, teitä oon petetty! Ja teile oon valehteltu. Vale tappa sielun. Ei Tornionlaaksoa ole mikhään uusi aate eikä mikhään puolue pelastannu. Ei Tornionlaaksoa ole tarvinu pelastaa. Uusi tekniikka oon ollu hyä, mutta aatheet oon ajahneet teät pohjattomhaan jänkhään. Ottakaa itte asioista selvää! Tet tuletta havatheen kunka rikas Tornionlaakso oon ollu. Tet tuletta näkheen mitä teiltä oon viety: kieli, kulttuuri, sielu, maat, veet, uskomukset, hyät tavat, rehelisyyen ja tulevaisuuen. Vallottakkaa kaikki takasi! Pankaa äijät vasthuule! Kysykää niiltä mihinkää tulevaisuus hukku! Kysykää missä se oon se maalinen valtakunta, joka kaikile piti onnen tua! Kysykää missä se oon se kansa kaikkivaltias, aatheen jumala, jota net ylistit ja jolle net kunniata veisasit. Net veisasit ittele vallan ja rahan ja teät net noijuit jänkhään!

   Kysykää missä elämän tarkotus oon! Kysykää! Pankaa uusifärinen kaulahuvi kauhlaan ja marsikaa niinku Ukrainassa tehthiin ja kohta tehään kaikkialla mailmassa.

   Kysykää aatheen miehiltä ja keskiluokalta miksi heän pytinkistä tuli vain äyrintalo.

 

Bengt Pohjanen

Aikakirjuri

 

TILL TOPPEN AV SIDAN