Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

Tjika hina/Iihii

Meänmaa  

 

 

(Ur min krönika 2005)

Ungdomar – ni är grundlurade

 

Det är bra precis sextio år sedan när den nya tiden ockuperade Tornedalen. På tio år lyckades den nya ideologin döda vår själ, vår kultur, vårt språk, vår mentalitet, vår tro och vår framtid, den tömde byarna och gjorde oss fattigare än vad vi varit. Den gamla generationen efterlämnade rena vatten och ren luft, lax i älvar, harr i åar och öringar i forsar. Den lämnade efter sig orörda skogar, en rik kultur och röjda ängar. Den lämnade efter sig bra potatisland och stora barnskaror i byarna. Den lämnade efter sig språkligt så rika människor att Sveriges Riksdag på 50-talet diskuterade huruvida de många tornedalingar som tack vare sin pålitlighet och renlighet fått jobb på Berns salonger och tack vare sin yrkesskicklighet hamnat på ASEA, borde få högre lön för att talade svenska och finska. Redan då hette det mervärde. Den nya ideologin tog också detta mervärde ifrån oss. Den tog livsglädjen och livets rena spelregler. Den gav fiffel och kom med egoismen. Den nya ideologins män steg på maktens tinnar. De satte inte värde på en liten kultur som vår. De ville skapa om en hel värld. De kom från oss, men de var oss främmande. De kunde vårt språk, men de delade inte vår själ. De hade importerat en ny själ och de lärde sina egna barn att tala svenska. De tillhörde den politiska överklassen och den ekonomiska medelklassen och tillhör den än, fastän deras ideologi för länge sedan hamnat på historiens soptipp. De har makten fastän idén är så död att de måste fylla medlemsregistren med döda själar. De är maktens män och de tillhör maktbegärens adel och de hinner alltid stiga upp före penningen.

 

Ungdomar, fråga dem!

 

Ungdomar! Vakna, ty ni är grundlurade! Lögnen dödar själen. Tro inte att Tornedalen har blivit frälst av någon ideologi, ty Tornedalen har aldrig behövt dessa frälsare, inte frågat efter dem heller. De har stigit upp ur idéns träsk och penningens myr. Den nya tekniken är bra, men de nya idéerna har kastat er i en bottenlös myr. Börja forska och fråga! Ni kommer att bli förvånade över hur rikt Tornedalen alltid varit. Ni kommer att upptäcka vad man stulit ifrån er: språk, kultur, själ, jord, vatten, tro, goda seder, hederlighet och framtid. Återta allt! Ställ gubbarna till svars! Fråga dem var de dränkt er framtid! Fråga efter det jordiska rike som till alla skulle lycka bära! Fråga efter det allsmäktiga folket som de sjungande, jublande och ropande utsåg till den ende sanne guden! Sjöng de inte makten och penningen åt sig själva. Er har de sjungit ner i meningslöshetens träsk.

   Fråga de var livets mening finns! Fråga! Sätt en halsduk av vilken färg som helst runt nacken.

   Marschera stilla och fråga varför deras bygge bara är ett ettöreshus!

 

Bengt Pohjanen

Författare

 

Nuoret – teitä oon petetty

 

Siittä oon justhiinsa kuuskymmentä vuotta aikaa ko uusi aika vallotti Tornionlaakson. Kymmenessä vuessa uusi aatos tappo meän sielun, kulttuurin, kielen, hengen, uskon ja tulevaisuuen, se tyhjensi kylät ja teki meät köyhiksi. Vanhaa polvi jätti meile puhthaat veet ja hyän ilman, se jätti lohet väyhliin, harrit jokhiin ja tampukat koskhiin. Se jätti suuret hakkaamattomat mettät ja se jätti rikhaan kulttuurin ja raivatut niityt. Se jätti hyät pottumaat ja ison tokan kläppiä kaikhiin kylhiin. Se jätti kielelisesti niin rikhaita ihmisiä, ette Ruottin valtiopäiviläki 50-luvula puhuthiin, ette kakskieliset tornionlaaksolaiset, jokka olit pääsheet töihin Bernsin salonkhiin ko net olit niin luotettavia ja puhasluontosia, ASEA:haan ko net olit niin eteviä, tarttisit korkeaman palkan ko ummikot ko net puhuva niin hyvin kahta kieltä. Torniolaaksolaisitten ossaamista sanothiin ruottiksi: Mervärde. Uusi aatos vei mervärdenki, se vei elämisen ilon ja rehelisen pelin. Rajale tuli jääkausi ja aatheen miehet nousit johthoon, mutta net ei tuntenheet meän maata. Net olit meitä mutta meile viehraita. Net osasit meän kielen, mutta kielsit meän mielen. Omile kläpile net opetit fiinin ruottin. Net olit aatheen yläluokkaa ja rahan keskiluokkaa ja net elävä vieläki vaikka aate oon aikoja sitte histuurian roskatipilä. Eläkhööt aatheen miehet! Eläkhööt, sillä net oon vallassa vaikka aate kuoli. Net oon ylösnousemuksen miehiä, vallanhimon aatelistoa ja net kerkiäävä aina ylös varemin ko raha. 

 

Nuoret, kysykää!

 

Nuoret! Herätkää, teitä oon petetty! Ja teile oon valehteltu. Vale tappa sielun. Ei Tornionlaaksoa ole mikhään uusi aate eikä mikhään puolue pelastannu. Ei Tornionlaaksoa ole tarvinu pelastaa. Uusi tekniikka oon ollu hyä, mutta aatheet oon ajahneet teät pohjattomhaan jänkhään. Ottakaa itte asioista selvää! Tet tuletta havatheen kunka rikas Tornionlaakso oon ollu. Tet tuletta näkheen mitä teiltä oon viety: kieli, kulttuuri, sielu, maat, veet, uskomukset, hyät tavat, rehelisyyen ja tulevaisuuen. Vallottakkaa kaikki takasi! Pankaa äijät vasthuule! Kysykää niiltä mihinkää tulevaisuus hukku! Kysykää missä se oon se maalinen valtakunta, joka kaikile piti onnen tua! Kysykää missä se oon se kansa kaikkivaltias, aatheen jumala, jota net ylistit ja jolle net kunniata veisasit. Net veisasit ittele vallan ja rahan ja teät net noijuit jänkhään!

   Kysykää missä elämän tarkotus oon! Kysykää! Pankaa uusifärinen kaulahuvi kauhlaan ja marsikaa niinku Ukrainassa tehthiin ja kohta tehään kaikkialla mailmassa.

   Kysykää aatheen miehiltä ja keskiluokalta miksi heän pytinkistä tuli vain äyrintalo.

 

Bengt Pohjanen

Aikakirjuri

 

Hemlös kreativitet/Luovuus kulun päälä

Meänmaa/Kasanmaa  

 

Dagens tanke (som jag hittar i mitt arkiv):

Kreativiteten är en luffare.
Så fort den får ett eget rum med bäddsoffa,
omvandlas den till en institution som låser dörrarna för ... kreativiteten.

Luovuus oon kulun päälä.
Varsin ko sille laitethaan kamari,
ja petisohva,
siittä tullee laitos,
jonka ovet omenevä luovuuele lukhuun.

(Tuli miehleen ko aloin kathoon arkistosta meänkielen kehitystä ja sen äkilistä muuttumista lukkujen taa, jolle luovuuele ei paljon asiata ole.)

Murens fall/Muuri kaatu

Kasanmaa
Av gammelmedia att döma verkar det vara ganska oklart vem och varför Berlinmuren byggdes. Var det moderaterna? Nä, de bekämpade väl muren? Var det sossarna? Kanske de sålde murbruk. Kamprad? Han köpte väl möbler därifrån. Oklart! Många sossar grät när muren föll. AV sorg? Ja tydligen, somliga, inte alla!  Var det VPK? Ja, de grät också. Av sorg och saknad? Gå och säg!  

Så jag läser en diktbok, skriven av T.S.Eliasson, född i Uppsala 1968. Han påstår att han av ren nyfikenhet deltagit i en seans och fått ett uppdrag av Chris, det sista offret vid muren. Diktboken heter: Ett leve och ett hell för 68 års modell.
 
Jag citerar: ”Jag är född 1968 på S.t Olofsgatan i Uppsala. Jag var i tjugoårsåldern när muren föll. Under en senas blev jag via mediet tilltalad av en ung man som påstod sig heta Chris. Han ville att jag skulle skriva. Om Europa, om murens fall och om den totalitära ideologi som tagit hans liv. När jag kom hem satte jag mig vid skrivbordet och en text började ”rinna ur mig”, växelvis på mina två språk, meänkieli och svenska. Sedan har det bara fortsatt. Jag återkommer om jag får fler ord. Kanske var det bara en dröm, kanske mediet lurade mig, inspirerade mig till att börja skriva dikt. Året var 1991.
Så här presenterade han sig vid seansen:
’Jag heter Chris, kalla krigets sista offer, född 1968 och död den 6 febr 1989, 21 år gammal, Ingvar Carlsson kysste Hoenecker, jag kysste döden och Stockholmsbiskopen Lars Carlzon sörjde murens fall och lovprisade DDR. Om inte Ingvar Carlsson kysst Honecker skulle jag leva i dag? Jag var barberare och hade chansen att skära halsen av… men jag bestämde mig för att fly i stället. Flykten misslyckades och jag blev skjuten till döds vid muren.’”

Tämä teksti tuli mulle meän- ja ruottinkielisennä ensimäisen kerran preivissä 27 vuotta aikaa, komunismin romahtamisen jälkhiin. Lähättäjä oli T.S.Eliasson, joka väitti olevansa pseutonyymi. Hänen oikeata nimeä se ei ole koskhaan paljastannu, vaikka uutta tekstiä oon aina joskus tipahtannu, täytheeksi joihiinki kohthiin. Mie julkasen tämän pitkän runon jatkona Meänmaa-avisissa ja sitte tämän vuen aikana kirjana. Tämä runo toistaa meänkielen rikhauesta ja kyvystä kirjottaa monitasosta runoa.

   Ittesthään T.S. Eliasson kertoo tämän verran: ”Mie kävin ensi kertaa elämässäni meetiymmin kokkouksessa. Mie olen kirjottannu runoja, mutta en koskhaan tämmöstä. Tämä homma alko sielä ko yks saksaa puhuva henki tuli meetiymmin kautta ja puhutteli minua ja käski kirjottaa. Mitä? mie kysyin. Se tullee ko sie alat. Mie aloin ja ensin tuli tämä presenttašuuni ihmisestä, josta mulla ei ollu aavistusta: ’Mie olen Chris, kylmän soan viiminen uhri, syntyny vasemistoaalon vuona 1968 ja kuolu 6. helmikuuta 1989 21. vuen ikäsennä ko Ruottin pääministeri Ingvar Carlsson suuteli Hoeneckkeriä ja pispa Lars Carlzon DDR:ää ja itkusilmin muurin hajoamista. Jos nämät Carlsson & Carlzon ei olis suuelheet Hoeneckkeriä mie olisin vieläki elossa. Mie olin parturi ja olisin saattanu leikata kaulan poikki… mutta päätin lähteä karkhuun ja minut ammuthiin muurila.’  

Lenita for president

Meänmaa  

Lenita for president!

Så fort jag träffar en tornedaling
i Tornedalens största by, Luleå,
så blir det nåt om vädret,
men sedan kommer frågan:
Eikös se ole se …
(Den här … är hen inte …?)

Häromdagen var det Lenita Eriksson:
”Eikös se ole se Lenita sen Poogan tyär Kaartisesta?”
”Den här Lenita, är hon inte den där Poogas dotter från Kardis.”
”Javisst! Age Tanos sondotter!”
”Jamen jag har ju nyligen läst om honom i nån av dina böcker!”
”Jadå, i Kasaland, Menedarna, Tidens tvång!”
”Ni kallade honom Sonny Liston!”
”Ja, det var hos Age alla stämplade när jag var ung.
Han höjde höger arm, tryckte näsan mot bordsskivan,
drämde stämpeln i kortet så att huset skakade.
Han fick ärenamnet Sonny Liston tack vare högern!
Det var en liten jordbävning i Kardis en gång.
Media ringde och frågade, då sade en av gubbarna:
”Nä, de var Age som stämplade!”

Age räddade hela bygden från Södertälje,
så sosse han var.
Har Lenita fått något av vår Ages
styrka i höger arm när hon svingar klubban så:
Lenita for Luleå!

PS. Niklas N. har vistats en hel del i Kardis han också, 
så nåt har väl han också lärt sig om styrkan i höger arm. DS.

Mitt språk/Kieleni

Meänmaa  

 

Mitt språk

Jag började genast söka
det språk som jag först
hade skrikit och gråtit på,
jag hörde det sjunga och skratta
förkunna och minnas också,
 

jag började prata mitt språk,
fast jag hörde ju andra också,
men det här var det språket jag hade
att sjunga och prata på,

jag skrev in i ljusa nätter
på huk ner i vintrig snö,
och i skimrande skare om våren,
i strömmande vatten och blommande myr,

jag började använda språket,
det klippte ju himmel åt mig,
fick mullen att vittna och minnas,
jag födde mitt språk på nytt, 

det lever och blommar ännu,
om det dör, dör ju folket med det,
och himlen och stranden och mullen,
sången, förkunnelsen, hoppet,

när jag suckar för sista gången,
så skriver jag inte mer,
jag sover då döden på språket,
som blivit talande mull.   

 

Kieleni

Aloin paikala hakheen kieltä,
jolla ensin kilkasin itkun,
mie kuulin sen laulun ja naurun,
sen saarnat ja porinat,

mie aloin tätä kieltä puhhuun,
vaikka muitaki kuulin monta,
mutta tämä oli juuri se kieli,
jolla ittekki lauloin ja mainoin,

mie kirjotin valoshiin öihin,
kyykyssä talvisheen lumheen
ja kevväilä kirkhaasheen hankheen,
tulhvaan ja kukkivhaan jänkhään,

mie aloin tätä kieltä käythään,
se leikkasi taivasta mulle,
sai mullatki saarnaahmaan,
mie synnytin uuesthaan kielen,

se ellää ja kukoistaa nyt,
jos kuolee kieleni, kuolee
kansa ja taivas, ranta ja maa,
laulu ja saarna ja toivo,

ko viimisen kerran huokaan,
en kuule, en kirjota ennää,
nukun kuolemaa kielelläni
jätän mullat saarnaahmaan tänne.

28.10.2019

28.10.2019

Vem är du/Kukas olet?

Meänmaa  

 

Aladár Lászlóffy
(Transsylvansk poet)

RÖSTEN

En röst far genom spöklikt klara nätter.
Visa mig vilka poeter ni läser
och jag ska säga vem ni är.
Visa, mig poeterna som ni håller högt
och jag ska säga vem ni var.
Jag ser farfars beniga gestalt
i outhärdliga tider
när vår lund är på väg att vissna,
och endast våra böcker
håller ända till vintern.

Visa mig poeterna som ni
kommer att försvara,
och jag ska säga vem ni kommer att bli.

 

Aladár Lászlóffy
(Transsylvaanialainen runoilja)

ÄÄNI

Ääni kulkee läpi manalaiskirkhaita öitä.
Näyttäkää mulle runoilijat, joita tet luetta,
ja mie sanon, ketä tet oletta.
Näyttäkää mulle runoilijat, joita tet kunnioitatta
ja mie sanon, ketä tet olitta.
Mie näen meän isoisän luisevan hahmon
ko aijat oon ankeat
ko meän lehto oon kuihtua, ja vain meän kirjat
kestävä talhveen saakka.

 

Näyttäkää mulle runoilijat, joita tet
tuletta puolusthaan, ja mie sanon
ketä tet tuletta olheen.

TILL TOPPEN AV SIDAN