Hyr cynisk får man vara, LKAB?

Kiruna Kirunas centrum går mot en säker död. Allt fler skyltfönster blir tomma och vem vill satsa i ett centrum som ska avvecklas inom några få år? Detta får givetvis dramatiska konsekvenser för de lokala småföretagare som försöker överleva i centrum. Omsättningen i centrum minskar i rasande takt och förutsättningarna för att bedriva handel kommer inom en snar framtid att vara helt borta. 

 

Att LKAB i det läget sätter på sig "höga hatten" och "tillrättavisar" oss genom att uttrycka sitt ogillande över att vi använder "centrumdöden" som begrepp i media samt att de önskar mer positiva tongångar kan få vem som helst ur balans. Hur kan man vara så cynisk inför det faktum att några andra offras för den egna verksamhetens skull? Att lokala småföretag ska behöva gå under för att ägaren i Stockholm med huvudkontor i Luleå ska kunna maximera sina vinstuttag. OM det hade varit så att LKAB inte hade förutsättningar att finansiera omställningen så hade vi haft problem men nu är det inte så, förutättningar finns och det är självklart något som LKAB ska finansiera, det är LKAB som vill riva vår stad ingen annan.

 

Givetvis ligger ansvaret i första hand hos Kiruna kommun, som borde kräva garantier av LKAB innan de gör om detaljplaner för centrala Kiruna, från bostäder och handel till gruva. Men LKAB borde ta av sig sin "höga hatt", kliva ner från sina höga hästar och lära sig lite ödmjukhet, samt känna ett ansvar för hur människor och företag i Kiruna drabbas av deras behov av mark. Kirunaborna är beredda att flytta på sig för gruvans skull men Kirunaborna ska inte behöva BETALA för att vi lämnar hus och hem.

 

 

Socialdemokratisk solidaritet

Kiruna Hörde att Anitra Steen nu ska få nästan 1,5 miljoner i pension årligen. Hon sa att hon tyckte att hon var värd det. Är det detta som menas när Socialdemokrterna talar om solidaritet?

LKAB lurar skjortan av kommunen

kiruna Robin Hood tog från de rika och gav till de fattiga. I Kiruna låter man medborgarna betala för det som LKAB orsakar med sin gruvbrytning. Att kalla detta skandal är inte att ta i. Kommunledningen har sagt att medborgarna inte ska behöva betala men idag i kommunstyrelsen beslutades att Kiruna kommun ska stå för alla interna kostnader (löner, hyror etc) vid framtagandet av planerna för Gruvstadsparken. Kommunledningen är helt kraftlös och låter LKAB lura skjortan av dem om och om igen. Moderaterna Sjukvårdspartiet, Sossarna, KIP och Samelistan röstade alla för att Kirunaborna ska betala för gruvstadsparken. Hur ska detta sluta? Mitt under rådande köpstopp subventionerar kommunen LKAB som kommer att tjäna över 10 000 000 000 kronor i år.

Folkomröstning om stadsflytten

Kiruna En majoritet i fullmäktige har beslutat att Kiruna centrum ska etableras i Nordväst. Jag tror att en stor majoritet av Kirunaborna vill annat. Redan från början fanns stora nackdelar med nordväst och dessa blir hela tiden fler och fler. Det enda anledning jag kan se idag till att majoriteten håller fast vid nordväst är politisk prestige. Detta är en alldeles för viktig fråga för att något sådant ska få avgöra den. Vi kräver folkomröstning och det måste gå fort. Skriv på du också, listor finns på alla bensinmackar, badhuset, tyg och stuvshopen, Pizzeria Secilia mm. Om 750 Kirunabor skriver på listan så måste fullmäktige ta upp frågan om folkomöstning. Jag hoppas på minst 1000 namn och då tror jag inte fullmäktige kan säga nej.

Välkommen tillbaka Swedell

Kiruna Ser med glädje att Swedell har återvänt till den politiska arena. Kiruna behöver fler som kämpar för de liberala värdena, medborgarnas rätt att själva välja och inte alltid styras av mer eller mindre kloka politiker. Dessa politiker ser oftast i första hand till sina egna intressen. Jag hoppas att Swedell snart kommer över sin besvikelse över hur detta gynnar eller missgynnar honom och andra och hittar ett annat fokus i debatten. Kiruna behöver verkligen fler som kämpar på folkets sida mot politisk klåfingrighet och maktlystnad.

Företagsklimatet i Kiruna

Kiruna Läste Anders Morells debattinlägg i Kuriren, det var bra. Det mest skrämmande är att företagen inte vill eller törs kritisera offentligt för då vet de att de är körda. Därför var det synneligen befriande att läsa Yanas inlägg, hon törs skriva vad hon upplever och det kan aldrig vara fel. I Kiruna gör kommunen och övrigt etablissemang precis som Rommarna gjorde; man skjuter budbärare om han kommer med negativa uppgifter.
TILL TOPPEN AV SIDAN