Hendrik Andersson (L)

Hendrik Andersson (L)

Gruppledare för Liberalerna i Boden. Jobbar i eget företag med driftsäker IT sedan 2006. Återinflyttad "ur"-Bodensare, (jobbat i Kalix och i Stockholm ca. 4 år). Samhälls- och Naturvetarexamen. 3 års studier på LTU. Gick med i Folkpartiet när jag var runt 16 år gammal, men engagerade mig på allvar först kring 1999. Jag är en engagerad politiker som tycker något om det mesta. Bor i villa/litet hemman i Lövbacken utanför Boden. Några av mina intressen är att läsa, ny teknik, rally samt naturligtvis politiska frågor. Jag kommer att blogga om lite av varje som intresserar mig, inte nödvändigtvis bara politik.

Landstinget går +72 Mkr, stackars Fredde!


Skandal läggs till skandal för landstingsrådet, som desperat lägger dimridåer för att flytta fokus från honom själv. Senaste dimridån är att Landstinget skulle ha underskott på 685 miljoner framför sig de närmaste åren. Jag hade i detta fall önskat att Kuriren använt sig av andra rubriker. Om man läser lite närmare så ser man att Landstinget gör överskott på 72 miljoner de närmaste åren (2011 och 2012)!

Hur detta vänds till ett underskott på 685 Mkr är löjeväckande! Ett budgeterat underskott 2013 på - 19 Mkr och 2014 på -104 Mkr (=123Mkr) blåses genom uteblivet överskott på 130Mkr/år, upp till -685 Mkr 2014. Förmodligen har man hittat orsaken till felbudgeteringen fram till dess. Kanske beror "underskottet" på räntorna, som stiger i högkonjunktur? Att man lånat en massa pengar för att bygga i Sunderbyn och renovera landstingshuset i Luleå är det väl ingen som kan säga emot? Det fina med högkonjunktur är dock att då ökar även skatteintäkterna, vilket kompenserar räntehöjningen.

Att försöka vinna en pennfajt med en ledarskribent är en match dömd att misslyckas. Antagligen så har någon i NLL´s ledning begripit detta och ännu inte gått i klinch med Kurirens Johan Eriksson som tagit över efter Gustav Blomberg. Johan har definitivt kopplat greppet på landstingsledningen och det mest utstående landstingrådet. Dagens ledare liknar såpan "Solsidan" med landstinget och utlovar publicering av de bästa liknelserna av karaktärerna i serien med landstingsledningen. Karaktären Fredde var dock redan upptagen. Onekligen ett tecken på humor!

I helgen ska jag fundera på om jag kan dra av ett par miljoner i nästa års skattedeklaration på grund av att vinsten inte blev lika stor som jag hoppades. (Ironi)

Autogiro eller billiga bussar i Fullmäktige

På fullmäktige idag så var det förutom strategiska planen, de billiga bussresorna för barn och ungdomar som kom upp igen. När den gamla alliansen fattade beslut om att ett årskort skulle kosta 50kr så var det miljön, satsningen på framtiden och ungdomarna som var den avgörande faktorn.
Bland de rödgröna finns det vissa starka och självständiga ledamöter som vågar säga ifrån när "tjänsten" eller som jag brukar säga, tjänstemännen (en viss skillnad) kommer med förslag man verkligen inte gillar. En del kan t.o.m visa missnöje inom sin egen allians, genom att inte delta i besluten. Tråkigt för de rödgröna med oenighet inom de egna leden, men så kan det vara ibland. I FP lade vi exempelvis ner vår röst när nedläggningen av Parkskolan skulle beslutas (få se när och om S, V, MP öppnar den igen eller om det var valfläsket de serverade tillsammans med bredband till alla).


Förra fullmäktige var det en representant för de rödgröna som talade sig varm för tätare bussturer och en utveckling av busstrafiken. Idag var det andra tongångar och sparandet var i fokus. Ett exempel på "nytänk" var att man ska kunna betala sitt dyra årskort på bussen via autogiro varje månad. Detta i tider när alla talar om innovationer som RFID och NFC (kolla upp det, du som kallade oppositionen för okunnig) samt klassikern SMS. Minoritetsåterremiss blev resultatet denna gång, på grund av att utredningen som gjordes efter förra återremissen inte presenterades skriftligen och mest handlade om bättre ekonomi (utan siffror!). Konsekvenserna för ungdomarna och föräldrarna snuddades det knappt vid. Miljön nämndes inte alls (tänk på att vi har biogasbussar också).

Nu har alla parter och partier sommaren på sig att fundera på om besparingen på 900tkr (enligt Daniel Rönnbäck (M)) är värd raserandet av kommunens miljöprofil och satsningen på ungdomar/barnfamiljer och deras attityd till kollektivtrafiken. Snälla rödgröna, börja använd förnuftet och känslan i förening, istället för "tjänsten" och prestigen i rasering.

TV-licensen på skattsedeln och V75

Folkpartiets kulturpolitiske talesman Christer Nylander talar numera om att TV-licensen ska bli en medieavgift som alla skattebetalare ska betala, precis som begravningsavgiften. Det vill säga samma sak som jag motionerat till Folkpartiets landsmöte om! Det pågår just nu en utredning om framtidens public service. Den ska staka ut villkoren för SVT, SR och UR efter 2013, då dagens sändningstillstånd går ut. Man vill även att denna utredning ska se över finansieringen.

Även om det inte är säkert att motionen går igenom, så känns sannolikheten stor. Hoppas också att någon fler av mina 8 motioner kan "gå igenom". Jag anser bland annat att man måste göra något åt bestämmelserna kring upphovsrätten. Pengarna som man sparar på "TV-pejlare" och administration skulle kunna användas där istället.

Idag är det V75 på travet i Boden. Jag ska dit och passar också på att bland annat lyssna på Per Holknekt, delägare och grundare av det börsnoterade klädföretaget Odd Molly. Det är Företagarna i Boden som bjudit in mig och många fler. Föreläsningarna heter: "Misstagens mästare". -Det handlar om att alla gör misstag, företagare, idrottsmän, ja -ALLA. Vad det handlar om är att lära sig av misstagen, om möjligt använda dem till sin fördel och att gå vidare. Det ska bli mycket intressant!

Civilkurage

Att ha civilkurage är en avundsvärd egenskap som ofta kräver mod och god självkänsla. Det behövs, eftersom det inte är ovanligt att de som har det också får ta en del smällar. Det är dock många som visar civilkurage som inte planerat att vara modiga alls. Där är det viktigt att vi i omgivningen stöttar.

Att ha civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk. Att kunna och vilja stå för sina värderingar, trots att man vet att det finns ett öppet eller dolt motstånd för vad man tycker.

De flesta tycker att civilkurage är en god egenskap, men samtidigt kan en del som anser sig ha civilkurage också ha åsikter som inte är socialt accepterade. Därför bör man också försöka göra en saklig och oberoende värdering av det en person förespråkar.

I väst är vi ofta konflikträdda och vill uppnå samförstånd när beslut ska fattas. Vi är dock tack och lov oftast förskonade från utfall i affekt, med okvädningsord, hot och våldsamheter, där samförstånd inte går att nå.

Det finns områden där man lagstiftat om civilkurage: Lex Sarah, skyldigheten att stanna kvar vid koppling till en trafikolycksplats och hjälpa skadade, skyldighet att slå larm vid kännedom om mycket allvarliga brott och brand samt hjälpa till vid sjönöd. Poliser är genom sitt jobb förpliktigade att ingripa i vissa situationer.

I politiken har vi då och då diskuterat en civilkuragelag som skulle innebära att alla som exempelvis ser en misshandel är skyldiga att göra något aktivt - ringa polisen, ingripa om man anser att det är möjligt osv. Att inte göra det, och istället vara passiv, skulle då kunna bestraffas. Det är dock en väldigt svår balanslinje och kanske inte ens realistiskt att lagstifta om?

På senare tid har det hörts allt fler larm från framförallt äldre- och demensboenden i vårt län. Beror det på att arbetssituationen försämrats, eller beror det på att människor med starkare civilkurage jobbar där nu, än tidigare? Ibland möter de som slår larm dementier och oförstånd från ledningen, och ibland tystas de rent av ner. Kan ökningen bero på att allt fler vet vilka rättigheter och skyldigheter man har?

-Fram för ännu mer information kring rättigheter, skyldigheter och civilkurage inom vård och omsorg!

15:e september 2014

I helgen var det årsmöte för Folkpartiets länsförbund. Det var inspirerande och lärorikt! Valet 2014 är ännu ganska långt fram i tiden, men i Folkpartiet känns det som om valrörelsen inte upphört sedan 2010. Folk är engagerade, konferenser och möten (de allra flesta) drar massor med medlemmar och stämningen är beslutsam och målmedveten: partiet ska växa och den kommunicerade politiken breddas! -Folkpartiet är är inte bara skola,  vi talar också gärna om ekonomi i balans, sociala skyddsnät och pensionernas storlek!

 

Det är ingen hemlighet att det stjäls från Folkpartiet, både till höger och vänster, när det gäller den förda politiken. Det är vi glada och innerligt tacksamma för! Det betyder att vi får igenom vår politik! Mer än 60% av landets befolkning är enligt undersökningar som gjorts under lång tid, åsiktsmässigt socialliberaler (folkpartister). Det betyder att de absolut flesta tror på rätten till personligt ägande, reglerad marknadsekonomi och bra statligt finansierade sociala skyddsnät.

 

Alla i Sverige måste känna trygghet inför det oväntade. De som riskerar att falla mellan stolarna ska fångas upp. Folkpartister är de som ser och står upp för de som inte kan föra sin egen talan och vi vill ha ännu mer ansvar för vård, skola och omsorg i landet. Vi tror nämligen att vi är bättre lämpade än både socialister, nyliberaler och konservativa på den punkten. Vi kommer också fortsatt, i dagsläget som enda parti, att driva frågan om en allmän arbetslösshetsförsäkring som gäller alla! Sociala reformer, utan socialism, stod det en gång på våra affischer, och det gäller än idag!

TILL TOPPEN AV SIDAN