Hendrik Andersson (L)

Hendrik Andersson (L)

Gruppledare för Liberalerna i Boden. Jobbar i eget företag med driftsäker IT sedan 2006. Återinflyttad "ur"-Bodensare, (jobbat i Kalix och i Stockholm ca. 4 år). Samhälls- och Naturvetarexamen. 3 års studier på LTU. Gick med i Folkpartiet när jag var runt 16 år gammal, men engagerade mig på allvar först kring 1999. Jag är en engagerad politiker som tycker något om det mesta. Bor i villa/litet hemman i Lövbacken utanför Boden. Några av mina intressen är att läsa, ny teknik, rally samt naturligtvis politiska frågor. Jag kommer att blogga om lite av varje som intresserar mig, inte nödvändigtvis bara politik.

Landstinget går +72 Mkr, stackars Fredde!


Skandal läggs till skandal för landstingsrådet, som desperat lägger dimridåer för att flytta fokus från honom själv. Senaste dimridån är att Landstinget skulle ha underskott på 685 miljoner framför sig de närmaste åren. Jag hade i detta fall önskat att Kuriren använt sig av andra rubriker. Om man läser lite närmare så ser man att Landstinget gör överskott på 72 miljoner de närmaste åren (2011 och 2012)!

Hur detta vänds till ett underskott på 685 Mkr är löjeväckande! Ett budgeterat underskott 2013 på - 19 Mkr och 2014 på -104 Mkr (=123Mkr) blåses genom uteblivet överskott på 130Mkr/år, upp till -685 Mkr 2014. Förmodligen har man hittat orsaken till felbudgeteringen fram till dess. Kanske beror "underskottet" på räntorna, som stiger i högkonjunktur? Att man lånat en massa pengar för att bygga i Sunderbyn och renovera landstingshuset i Luleå är det väl ingen som kan säga emot? Det fina med högkonjunktur är dock att då ökar även skatteintäkterna, vilket kompenserar räntehöjningen.

Att försöka vinna en pennfajt med en ledarskribent är en match dömd att misslyckas. Antagligen så har någon i NLL´s ledning begripit detta och ännu inte gått i klinch med Kurirens Johan Eriksson som tagit över efter Gustav Blomberg. Johan har definitivt kopplat greppet på landstingsledningen och det mest utstående landstingrådet. Dagens ledare liknar såpan "Solsidan" med landstinget och utlovar publicering av de bästa liknelserna av karaktärerna i serien med landstingsledningen. Karaktären Fredde var dock redan upptagen. Onekligen ett tecken på humor!

I helgen ska jag fundera på om jag kan dra av ett par miljoner i nästa års skattedeklaration på grund av att vinsten inte blev lika stor som jag hoppades. (Ironi)

Rivstart

Nu har äntligen den nya kommunledningen i Boden tillträtt och den så kallade "Koalition för Boden" där bland annat FP ingår har fått äntra kommunhuset. Den 1/1 2015 är förhoppningsvis ett datum att minnas, för något bra, i Boden, framöver.

Första kommunstyrelsen var idag, väldigt få ärenden, men det beror också på att inte mycket hunnit beredas fram.

Både ris och ros riktas mot Folkpartiet, för deltagandet i KfB. Rosor kommer givetvis från den vänstra sidan, vissa företagare och privatpersoner, samt nu senast Jonas Lundström, skribent i NorrbottensKuriren. Riset kommer från vigselförrättare, tillika före detta kommunalråd Olle Lindström. Han tycker att FP hamnat på villovägar. Inget annat är att förvänta.

Till Folkpartiets försvar skall framhållas att vi var de som drev frågan om Allianssamverkan hårdast, i valet 2014. Vi föreslog gemensam valvaka. Fanns inga intresserade. Vi föreslog en gemensam Allianstidning. Fanns inga intresserade. Till slut så blev det en gemensam annons, där vi med de andra partierna visade att vi var beredda att samarbeta, om vi hade väljarnas förtroende.

Nu var det dock så att Moderaterna i Boden gjorde ett katastrofval. Tre tappade mandat (V och S tappade också två sammanlagt) till SD, gjorde att ingen valteknisk samverkan med övriga kunde uppnås, som ger majoritet i Fullmäktige. Andra låsningar, såsom MP´s aversion mot V spelade också in.

Detta sammantaget gör att jag vill sammanfatta det som så: De små partierna i Boden har tagit ansvar och bildat en majoritet i Fullmäktige, tillsammans med S. M har nu ett grannlaga arbete framför sig för att arbeta med att ta avstånd från SD och de eventuellt grumliga vatten man närmat sig, för att ha en chans att samverka med oss någon gång i framtiden.

Mycket bra är på gång i Bodens kommun! Hoppas det budskapet kan tränga igenom rapporterna om ekonomiska trångmål och feta VD- och chefsavtal. Sådant måste ju bara också få ett slut någon gång. I varje fall om jag får vara med och bestämma.

Mvh /Hendrik

Extraval, nej inte än.

Precis som jag trodde, så blev det inget extraval. Istället kom (S) på bättre tankar och accepterade den överenskommelse Alliansen föreslog redan den 2:a/3:e december på bland annat DN debatt.

I rubriken skriver jag, nej inte än. Jag tror att ett extravalet kommer att bli av i alla fall, före 2020. Kanske redan i  mitten/slutet på denna mandatperiod.

Om några dagar tar KFB (uttalas skämtsamt liknande KFC, den kända snabbmatskedjan) över styret i Boden. (namnet vi jobbar under är Koalition för Boden) En stor fråga redan nu är hur vi ska lösa finansieringen av SFI för de som vi som mottagningskommun åtagit oss att hjälpa. Regeringskontakter är tagna och knuten ska förhoppningsvis lösa upp sig snart.

Vi i Folkpartiet Boden är motiverade. Förutom den politik vi redan bestämt oss för att genomföra, så hoppas vi kunna vrida Boden ur den negativa spiral som riskerat att uppstå. Underskotten i sociala måste åtgärdas och företag, stora som små, i centrum som på landsbygden, måste bli sedda och känna stöd från hela samhället. 

Fler bostäder, helst hyresrätter, måste komma fram, genom smart byggande från privata och kommunen. Jobb och boende är en förutsättning för att vi på ett smakligt sätt ska lyckas få Boden att "öka mest" och bli fler som betalar skatt här. 

Vi har tankar och idéer om hur vi ska uppnå detta, men vi tror att även du har idéer och vill påverka. Därför kommer vi att under perioden inleda en medborgardialog som vi har höga förhoppningar på.

 

Hoppas din Jul varit bra och önskningar om ett Gott Nytt år för oss alla!

/Hendrik

Demokrati i spagat

I dagarna kan man läsa hur än den ena kommunen, det andra landstinget och den tredje riksdagen är i spagat på grund av att ett parti har ökat kraftigt samtidigt som andra backat.

Nyckeln till maktskifte i kommuner har ofta varit lokala missnöjespartier som Sjukvårdspartiet mfl. Nu handlar det istället om SverigeDiktakraterna som blivit ett etablerat parti i hela landet. Som jag ser det har SD bestämt sig för att i alla demokratiska sammanhang man kan, skaka om, testa och försöka skada demokratin, därav "SverigeDiktakraterna". I många kommuner söderut så väljer de exempelvis att till kommunala styrelser och presidium att kräva proportionalitet, trots att man själv inget vinner på det. Det innebär ibland att kompetenta människor får stå utanför styrelser och presidium, trots att majoriteten vill ha dem där.

I Sveriges riksdag är dödläget ett faktum, eftersom inget etablerat parti rakt av vill gå med på SDs krav när det gäller flyktingar/invandring och migration. Budgeten är alliansens och statsministern är en socialdemokrat. En ohållbar situation. Likadant är det i Norrbottens landsting. Men där är det Alliansen och Sjukvårdspartiet som har rådsposterna, men med en socialdemokratisk budget. -Kanske borde man utlysa nyval/extraval även där?

På tal om det - det är inte säkert att det blir extraval den 22:a mars. Ännu finns det tid för Löfven att bilda allians och stödparti åt M, FP, KD och C! Blir det extraval så tror jag inte att väljarna kommer att premiera de partiledare som likt bandhundar skäller högst och mest. Jag tror väljarna istället kommer premiera stabilitet, vilja till samförstånd och praktisk erfarenhet.

Skulle det nu bli extraval så får vi också äntligen testa en av Folkpartiets käpphästar: skilda valdagar för riksdag och kommuner!

/Hendrik

 

 

Folkpartiets landsbygdsprogram

Många har letat, men få har funnit, skulle titeln också kunna vara. Det är lite sorgligt för jag tycker att vårt landsbygdspolitiska program, med namnet "Framtidsbygden" förtjänar att lyftas fram! Programmet blev klart i våras, men liksom bostadsrapporten så har det hamnat lite i skymundan.

Ladda hem ett exemplar här: http://mb.cision.com/Public/4669/9587247/b41e0e12069b0c40.pdf

 Här nedan kan du läsa de viktigaste punkterna:

 • Förstatliga den svenska skolan för en likvärdig utbildning i hela landet
 • Ge tillgång till musik- och kulturskola för alla barn.
 • Förbättra samordningen av distansutbildningar med hög kvalitet.
 • Prioritera åtgärder för integration och jämställdhet i det svenska landsbygdsprogrammet.
 • Öka tillgängligheten till kvinnojoursverksamhet.
 • Använd EU:s regionalfond, socialfond och fonden för landsbygdsutveckling bättre, i synnerhet för kapitalförsörjning.
 • Se över reseavdraget, stoppa fusket och höj avdraget för de som verkligen behöver.
 • Förbättra flexibiliteten mellan kommungränser genom ett nationellt kollektivtrafikkort.
 • Öka statens ansvarstagande för bredbandsutbyggnad över hela landet.
 • Inför en nationell livsmedelsstrategi för säkrare mat.
 • Värna allemansrätten från utnyttjande.
 • Gör det enklare att bygga i strandnära områden.
 • Utred möjligheten för dubbel folkbokföring.
 • Höj kompetensen och utöka möjligheterna i att genomföra upphandlingar, så stora företag inte ensidigt gynnas.
 • Valfrihet är ett viktigt verktyg för ökad mångfald och kvalitet
 • Öka den nationella styrningen av sjukvården.

Har precis kommit från företagsfrukost på Garniz, vilken avlöper första fredagen varje månad. Åter igen kan man berättat om en ny etablering av serverhallar i Boden. Det är en nygammal nyhet om Hydro66, som kommer att hyra ut serverkapacitet i sina lokaler, så kallad co-location.

En fantastisk framtidsinriktad verksamhet som jag hoppas kommer att lyfta Bodens kommun på alla sätt och vis.

Mvh /Hendrik

PS: Snart hoppas jag kunna presentera vilka uppdrag och vem som får dem i den nya Koalition för Boden som vi är med och bildar, tillsammans med NS, MP, KD och S. :DS

Min hemliga hobby och Boss Resources

http://www.kuriren.nu/nknyheter/foretag-ska-leta-nickel-och-koppar-utanfor-boden-7866772.aspx

Min hemliga hobby och Boss Resources

Det är väl dags att avslöja den nu, efter ett stort antal år. Jag är en guldgrävare. Eller, guldvaskare och kartprospektör är nog en mer passande benämning. Finns det guld i Bodens kommun? Absolut! Men jag har bara hittat så kallat "mikro" - dvs. väldigt små korn, som bäst ses med lupp. Som en överraskning har nu det Australiensiska bolaget Boss Resources ansökt om undersökningstillstånd på ett stort område. Så stora områden är det bara stora etablerade företag som får. Vi mindre intresserade kan också söka sådana tillstånd, men då blir det för betydligt mindre områden.

Liksom Torbjörn Lidberg önskar jag också att vi kan finna lönsam och miljövänlig mineralutvinning i Bodens kommun. Är detta något att hetsa upp sig för då? Nja, vi pratar om att någon tiotusendels promille av alla undersökningstillstånd går till någon form av brytning eller utvinning av mineral. Själv hoppas jag ju givetvis också hitta något. :-) Granater, magnetit, kopparkis och guld är i varje fall förekommande här. 

Boliden har också redan tidigare fått undersökningstillstånd i Boden, på ett högintressant område. En gammal nedlagd koppargruva, som ingen minns när den var aktiv, finns på området. (Troligt 1600-tal.). Den inmutningen gjordes för något år sedan och ligger inte långt från Svartlå. Det verkar faktiskt som att det gått pressen och kommunledningen förbi, men det blir härmed kännt.

Gruvnäringen är redan stor i Bodens kommun och större kommer den att bli. Precis just nu har dock järnmalmspriserna störtdykt, så en mindre nedgång är troligen att vänta i närtid.

Ha det bra till nästa gång!

Med vänlig hälsning, Hendrik

TILL TOPPEN AV SIDAN