Att frågan engagerar PRO-medlemmarna märkes genom att ett femtiotal hade infunnit sig i lokalen.

Kenneth Backgård var med att starta Sjukvårdspartiet 1994 när sjukhusstriden mellan Luleå och Boden så småningom ledde till placeringen av det nya sjukhuset i Sunderbyn. Sedan dess har flera lokala jourcentraler stängts vilket lett till hög belastning på akutmottagningen efter kontorstid. Sjukvårdspartiet vill bibehålla en ”nära” sjukvård för att minska behovet av långa resor med höga kostnader. För PRO:s medlemmar är detta viktiga frågor eftersom behovet av omvårdnad och sjukvård ökar när befolkningens ålder ökar.

Men det är inte så lätt att rekrytera och behålla egen personal i Norrbotten, något som lett till höga kostnader för inhyrd personal. Kommunerna har också tvingats ta ett större ansvar för vård och omsorg av dagens pensionärer. Kenneth Backgårds recept för att förbättra situationen är att satsa på den egna personalen och förbättra deras arbetsmiljö.

Flera mötesdeltagare kunde vittna om långa väntetider och svårigheter att få plats på sjukhuset när man behövde akut hjälp. Förhoppningsvis kommer läget att förbättras om man satsar mer på den egna personalens villkor. PRO-föreningen Nederluleå Norra vill gärna bjuda in Kenneth Backgård igen när läget har förbättrats.