Luleå. I Nederluleå Kyrka, den 1 mars, Gösta Ribman. Officiant var Sven Sundin.

I Stillhetens kapell den 7 mars, Kurt Glaas, Luleå. Officiant var Viktoria Rumann.

I Stillhetens kapell den 7 mars, Elvy Lundqvist, Luleå. Officiant var Sven Sundin.

I Stillhetens kapell den 7 mars, Maria Strömbäck, Luleå. Officiant var Richard Asplund.

I Nederluleå kyrka den 8 mars, Dagny Olsson, Luleå. Officiant var Sven Sundin.

I Stillhetens kapell den 8 mars, Greta Andersson, Eskilstuna. Officiant var Iwan Örjebo.

I Stillhetens kapell den 8 mars, Ingegerd Eriksson, Luleål. Officiant var Elin Forsander.

I Nederluleå kyrka den 15 mars, Borghild Källhammer, Gammelstad, Officiant var Viktoria ­Rumann.

I Nederluleå Kyrka den 15 mars, Ernst Sundström, Luleå, Officiant var Sven Sundin.

Boden. I Överluleå kyrka den 11 mars för Kaj Lundberg. Officiant var Anna Grenholm.

I Överluleå kyrka den 14 mars för Gertrud Stoltz. Officiant var Birgitta Ryås.