Kiruna. I Kiruna kyrka den 14 februari för Sara Katarina Larsson. Officiant var komminister Anna Kuoksu.

I Kiruna kyrka den 15 februari för Edla Elisabet Lampinen. Officiant var komminister Kristina Fjellström Råman.

I Kiruna kyrka den 16 februari för Bror Anders Adolf Stålnacke. Officiant var kyrkoherde Heli Pruikkonen.