Kulturens hus, the lady in red, var till salu. Huset annonserades ut på Blocket den 14 augusti för fem år sedan, till det förhållandevis ringa priset av 250.000 kronor. "Jonas V" stod som säljare.

Inga kommunala planer fanns dock på en försäljning och dåvarande kommunalrådet Yvonne Stålnacke kunde inte hålla sig för skratt.

– Det är någon som har humor, konstaterade Stålnacke.

Blocketannonsen togs raskt bort och Kulturens hus är fortfarande i kommunens ägo.