Vill hälsa till min far. Han är en pappa som alltid ställer upp i vått och torrt.