Henry Hedman tar fram ett rör som inte ser så märkvärdigt ut, men bakom innovationen finns många år av utvecklingsarbete. Röret har högtemperatulinser som gör det möjligt att filma i extrema miljöer där temperaturen kan ligga på plus 2000 grader, vilket det kan vara i vissa förbränningsprocesser.

– Det handlar om att optimera förbränningsprocesser, förbättra miljön och energiutbytet på till exempel mesaugnsbrännare. Kameran filmar direkt vilket underlättar för operatörerna som kan övervaka processen på ett helt annat sätt. De ser hela tiden vad som händer, säger Henry Hedman.

– Systemen levererar direkt högkvalitativa bilder med bland annat bildanalys. Det hjälper anläggningsägare att minska emissioner, förbättra verkningsgraden och man underlättar förebyggande underhåll, säger Henry Hedman, som uppger att delarna till kameran köps från hela Europa, säger han och fortsätter:

Artikelbild

| Kameran fotograferar inne i processen - den klarar 2000 graders värme.

– Varje komponent optimeras omsorgsfullt för den tuffa miljön, förklarar innovatören

Kamerasystemen sätts ihop i Hedmans garage i Hortlax. Därefter monteras de på plats ute i industrimiljön.

Henry Hedman kommer från Vitberget utanför Älvsbyn och har bott i Piteå sedan 18 årsåldern. Efter jobb inom träindustrin blev det teknikstudier vid Komvux och universitetsutbildningar mot förbränningsteknik, energi & miljö samt processutveckling. Därefter arbetade han vid forskningsinstitutet ETC (Energitekniskt centrum) i Piteå mellan åren 1998 till 2018. Han slutade efter att ETC som tidigare fusionerats med statliga SP gick upp i forskningsinstitutet RISE.

En månad före forskningscentret ETC skulle slås samman med SP bildade Hedman bolaget Visionsteknik med affärsidén att bli marknadsledande på kameralösningar för extrema miljöer. Han har bland annat tagit fram ett nytt kamerasystem som testas i industrimiljö i Piteå.

Artikelbild

| Kameran sitter i ett rör - den tål värme upp till och med 2000 grader och filmar hela processen.

– Jag tycker om att förverkliga kunskap. Vi gjorde bra grejer och forskning på ETC. Mycket slutar som rapporter, men med mitt engagemang kan vi tillföra ny teknik och kunskap inom industrin. Det minskar miljöpåverkan och förbättrar driftsekonomin, säger han.

Sedan starten har Visionsteknik installerat fasta kameror vid SCA, Smurfit Kappa, Billerud och vid LKAB. Totalt handlar det om ett 20- tal installationer.

– Vid LKAB har vi ett tiotal kameror och nya kommer eventuellt sättas in i kulsinterverken. Varje år tvingas LKAB byta 37 000 stenar i sina roterande kulsinterverk på grund av hårt slitage, slagg och extrema temperaturer. Vid uppstart är det direkt skadligt för den nya keramiken om lågor slår mot teglet. Vårt system larmar direkt om det händer.  Nu står vi också inför att installera en ny typ av kamerasystem i sodapannan vid Smurfit Kappa. Vi har gjort tester och fått fram bra bildkvalité. Vi förväntar oss en del större installationer av kamerasystem över hela Sverige. Nu finns planen att också besöka SSAB, säger Henry Hedman.

Han har också utvecklat en mjukvara som arkiverar, hanterar och visualiserar optiska kameror och IR-kameror som känner av värmeutveckling i brandfarliga utrymmen.

– Systemet kan larma vid ökad värmeutveckling och förhindra en brand som den vid Stenvalls trä på Lövholmen. Hade det funnits IR-kamera där hade den signalerat direkt när värmen ökade. Den hade larmat innan branden startade i silon, säger Henry Hedman.