Jeanette Nilsson är projektledare inom IT och big data på LTU business och ordförande för den nordiska avdelningen av Infrastructure masons, ett nätverk av stora datacenteraktörer. Och hon klippte det ceremoniella bandet som start för samarbetet.

– Industrin med datacenter blir bara större och större. Och med internet of things tänker många bara att allt hamnar i molnet på något sätt. Men molnet måste ju finnas någonstans, säger hon.

Norra Sverige, Norge och Finland är perfekta platser för datacenter, säger Jeanette Nilsson. Och det som lockat det amerikanska Infrastructure masons hit är framför allt hållbarhetstänket.

– Vi har många bra saker här. Grön energi, kallt klimat och bra infrastruktur. Och vi är jättebra på hållbarhet. Det är bra för vi blir mer synliga och kan visa upp vad vi har att erbjuda.