– Fastighetsmäklarna är mer positiva igen inför hösten vad gäller prisbilden. Vid förra mätningen var det lika många som bedömde uppgång som nedgång men andelen som bedömde prisnedgång hade då ökat, säger Carolina Stegman, VD på Fastighetsmäklarförbundet.

De som tror på prisuppgång har under de senaste fyra veckorna ökat från 27 till 33 procent, medan de som tror på nedgång minskat från 27 till 20 procent. Den andlel mäklare som tror att marknaden kommer förbli oförändrad och stillastående är 47 procent.

– Tittar vi på våren som helhet hade vi ändå en ganska stabil marknad och mäklarna var positiva, sen kom dippen under sommaren, säger VD:n som menar att en nedgång vid sommaren är naturlig.

Artikelbild

– Nu sätter hösten igång och då brukar marknaden börja röra på sig igen. Vi har fortsatt stort utbud på bostadsrätter, större än samma period tidigare år. Vi har amorteringskrav som ställer höga krav i kombination med bankernas hårdare krav, men vi får inte glömma att vi samtidigt har en stark sysselsättning, bostadsbrist på många håll i landet och låga räntor, säger Carolina Stegman och avslutar:

– Det blir en spännande och intressant höst.