Rot-avdraget handlar om arbetskraften du köpt in för att utföra din renovering eller byggnation. Du som köper Rot-tjänster ansöker inte själv om Rot-avdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till Rot-avdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Rot-avdraget är sammanlagt på max 50 000 kronor per person och år. Om du också har Rut-tjänster räknas dessa ihop med Rot och får vara max 50 000 kr. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Vad är viktigast att tänka på när det gäller Rot-avdrag?

– Att du uppfyller kraven för att få avdraget, till exempel att du själv äger bostaden och att den du anlitar har F-skatt, och förstås att du har utrymme för ett avdrag dvs. att du betalar tillräckligt med skatt för att kunna få avdraget, säger Ingela Stare, informatör på Skatteverket.

Vilka är de vanligaste felen?

– Det kan vara att man bygger om i fastighet som man själv inte äger eller att den man anlitar är en närstående.

Hur kommer Rot-avdragen med till deklarationen?

– Själva avdraget får man direkt vid betalningen eftersom man då endast betalar 70 procent av arbetskostnaden och resterande 30 får utföraren från Skatteverket. Hur stort Rot-avdrag du fått syns som information i specifikationen till din inkomstdeklaration, säger Ingela Stare.