Sveriges unga akademi är en akademi för några av de bästa och yngsta forskarna i Sverige. Mötet i Luleå kommer till stor del att handla om Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen. Ledamöterna från akademin ska träffa Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och besöka RISE.

– Att träffa styrelseordföranden för Sveriges unga akademis stiftelse, landshövding Björn O. Nilsson är jätteroligt! säger Sveriges unga akademis ordförande Maria Tenje.

Akademimötena äger rum på olika orter runt om i landet, ibland utomlands. Mötena hålls två till tre gånger per termin – och nu hålls det för första gången i Luleå. Syftet med rotationen av mötesplatser är att deltagarna ska få kontakt med viktiga personer och institutioner i deras lokala miljö.

– Sveriges unga akademi har landets absolut mest framstående unga forskare bland sina ledamöter. Det känns stort att akademien nu förlägger sitt möte till Luleå för första gången, säger landshövding Björn O. Nilsson.