Allmänhetens kunskap om vad mässling faktiskt är har försvunnit i takt med att sjukdomen har vaccinerats bort i Sverige.

Hur vet jag om jag och min familj är vaccinerad?

– Det kan vara så att man har sparat sina vaccinationsuppgifter från barndomen. När det gäller egna barn så kommer man förhoppningsvis ihåg om man har tackat ja till alla vaccinationer. Om man har tackat ja till de vaccinationer som erbjuds på BVC och i skolan så kan man räkna med att barnen är vaccinerade, säger Tia Lepp

Artikelbild

| Tiia Lepp, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

I Sverige ges kombinationsvaccinet mot mässling-påssjuka-röda hund två gånger, första gången vid 18 månaders ålder på BVC och andra gången genom elevhälsan i årskurs 1-2.

Kan man smittas även om man är vaccinerad?

– Ja, vi har inget vaccin som är helt hundraprocentigt. Det är inte alla som svarar på vaccinet och människor reagerar olika på det. Men de flesta har ett gott skydd. Majoriteten av de insjuknade är ovaccinerade.

Om man vaccinerades för länge sedan, gör det någon skillnad för hur starkt skydd jag har?
Artikelbild

| Anders Nystedt tycker att alla som inte är vaccinerade, borde se till att bli det.

– Det har man inte kunna se hittills. Man räknar med att om man är vaccinerad med två doser så har man ett gott skydd länge. Men man vet inte riktigt hur det fungerar livet ut eftersom vaccinet inte har funnits så länge. Men hittills tror man att det räcker med två doser.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har mässling?

– Om man misstänker att man har mässling ska man inte gå ut och aktivt söka vård själv. Ring 1177 eller till närmaste vårdinrättning och prata med dem om att få instruktioner. Detta för att undvika att smitta andra.

Hur smittsamt är mässling?

– Det är ett av de mest smittsamma virus som finns. Viruset kan finnas kvar upp till två timmar inomhus efter att en smittad person har lämnat rummet.

Är mässling dödligt?

– Dödsfall förekommer även i vår del av världen, men de är vanligare i låginkomstländer. I år har det hittils varit minst 37 dödsfall i EU-länder.

Finns det några utsatta riskgrupper?

– Egentligen är det alla som saknar skydd – de löper högre risk. Men de allra yngsta barnen kan få en svårare sjukdom och vuxna drabbas hårdare, och de som har immunbristsjukdom.

Hur sprids mässling?

– Det sprids via luften. Man behöver inte direkt hosta för att det ska spridas. Det finns i luftvägarna.

Hur vaccineras människor från andra länder?

– Så gott som alla länder har vaccination mot mässling i sina barnvaccinationsprogram. I länder som har börjat med vaccinet senare än Sverige har många redan haft mässling som barn. (Den som redan har haft mässling kan inte smittas igen, reds.anm) Egentligen är det upp till var och en att försöka ta reda på om man är vaccinerad eller inte. Det är särskilt viktigt att tänka på vilket skydd man har inför utlandsresor.

Hur behandlas mässling?

– Det finns ingen behandling riktad just mot mässling, utan det är bara symptomatisk behandling som gäller. Har man hög feber så försöker man ta ned den.