Musik Den relativt nybildade kören Singing People, med medlemmar från Norr- och Västerbotten, är inbjudna till Kapstaden i början av mars för att delta i en veckolång körfestival. Festivalen i Sydafrika är inspirerad av körbiennalen Singing people together som genomförts i Luleå och Norrbotten vid tre tillfällen. Körfestivalen i Kapstaden har till och med getts samma namn. Resan har möjliggjords via föreningen Singing People Together med stöd från Konstnärsnämnden, Lund Missionssällskap och Luleå Domkyrkoförsamling.