När Svenska Akademien träffades för höstens andra sammankomst under torsdagskvällen var det en sammanbiten skara som efter mötets slut gav fåordiga svar till den samlade presskåren.

– Vi fortsätter våra diskussioner om invalen, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare.

TT: När kommer det att tillkännages att ni valt in nya ledamöter?

– Det kommer att bli uppenbart för dig, säger Kristina Lugn.

På frågan om det skett något möte med kungen angående omtolkningarna av Svenska Akademiens stadgar ville ledamöterna inte ge några svar. De sju ledamöterna Kristina Lugn, Anders Olsson, Horace Engdahl, Göran Malmqvist, Bo Ralph, Jayne Svenungsson och Per Wästberg lämnade därefter Börshuset i en gemensam bil för vidare färd.

Sedan Klas Östergren, Sara Stridsberg, Kerstin Ekman och Lotta Lotass i våras beviljades utträde ur Akademien står fyra stolar tomma. Att välja in nya ledamöter är nu viktigt för att Akademien ska kunna återupprätta sitt förtroende.

Akademien meddelade redan i våras att man vill välja in två författare, och förra veckan berättade Akademiens tillförordnade sekreterare Anders Olsson för TT att man också vill välja in en jurist och kanske också en litteraturforskare.

– Vi behöver, och det tror jag alla är överens om, en jurist med hög kompetens, det står nästan främst på vår lista, sade Anders Olsson.

Nya inval krävs också för att möta Nobelstiftelsens krav på en reformerad Nobelkommitté, utan en ny kommitté är det oklart när det åter kan bli aktuellt för Akademien att utse nobelpristagare.

– Vi vill verkligen få en fulltalig Nobelkommitté och där skulle invalen kunna vara till stor hjälp, sade Anders Olsson.

Under fredagen stod det klart att Svenska Akademien har förtydligat sina stadgar.

I den nya stadgekommentaren står det bland annat att ”ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt”.