Det är havs- och vattenmyndigheten som presenterar proverna inför årets badsäsong. Resultatet är baserat på de senaste fyra årens provresultat.

– Enligt deras matematiska beräkningar så har Pite havsbad dålig vattenkvalitet och vi blir tvungen att avråda till bad. Deras rekommendationer måste följas, säger Ulf Isaksson, miljöinspektör vid Piteå kommun.

Pite havsbad är klassat som EU-bad vilket betyder att badet har ett stort antal badande per dag under säsongen. I Sverige gäller mer än 200 badande per dag.

För EU-baden gäller att det ska finnas tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har.

– Vi kommer att följa havs- och vattenmyndighetens rekommendation och sätta upp skyltar med information. Vi kommer också att ta lite fler prover än vanligt vid badet, säger Isaksson.

Han tar rekommendationen med ro och stranden kommer inte att stängas.

– Nej, vi förbjuder ingen att bada. Jag tycker det är ett litet speciellt sätt att räkna på och det förvånar mig att badvattnet kan hoppa ner från utmärkt kvalitet 2016 till dålig.

En orsak kan vara de prover som togs i höstas och visade på förhöjda värden av kolibakterier och föranledde avrådan från bad under en dryg vecka. Även 2014 fanns förhöjda värden i augusti. Utifrån en speciell matematisk beräkning blir utfallet att badvattnet är otjänligt.

– Vi kommer att ta nya prover innan badsäsongen och visar det att vattnet är tjänligt får vi informera om det. Normalt börjar vi ta prover av badvatten vid midsommar, men vi kommer nog att ta prov tidigare vid havsbadet. Jag tycker att man som badande ska följa de senaste provtagningarna för att få den aktuella informationen.

Skylten med avrådan från bad kommer att sitta upp hela säsongen tills en ny kvalificering gjorts till nästa år.

– Det är ju årets prover som är intressanta och jag tycker att de är dessa man som badare ska följa.