Uppgifterna om att kvinnan var sammanboende med en man fick Försäkringskassan från Kronofogden. Med anledning av det startade Försäkringskassan en utredning.

Myndigheten fick från Kronofogden skärmdumpar från de bägge sammanboendes Facebookprofiler. Av dem framgick det bland annat att mannen arbetade borta i perioder, men att han sedan kom hem till adressen i Skellefteå kommun när han var ledig. Mannen ska även i en kommentar till ett inlägg på Facebook ha uppgett att han inte flyttat från Skellefteå, utan att han bara bytt arbetsort. Försäkringskassan har även tagit i beaktande att mannen lagt till på Facebook att han är i ett förhållande med kvinnan.

Efter att ha utrett ärendet bedömer Försäkringskassan att kvinnan och mannen lever under ”familjeliknande förhållanden”, att kvinnan lämnat felaktiga uppgifter om sitt civilstånd och att hon därför har fått för mycket ersättning.

Försäkringskassan bedömer att kvinnan felaktigt fått bostadstillägg i fyra år och fem månader, bostadsbidrag i 3,5 år och underhållsstöd i två år. Försäkringskassan har därför beslutat att kvinnan ska betala tillbaka 289 587 kronor.