I avtalet för gruvstadspark tre, mellan LKAB och kommunen, ingår ett avtal med Kirunabostäder. LKAB ska ersätta totalt tolv fastigheter inom området för gruvstadspark två och tre. Kirunabostäder valde nya hus istället för ersättning i pengar.

– Man får mycket mer när man tar utbytesfastigheter, det är ett högre värde i affären, säger Tomas Stålnacke, huvudprojektledare KBAB.

LKAB ska bygga kvarteren sju, åtta och nio i nya centrum till KBAB. Bottenplanen på alla kvarter ska bestå av handelsytor. I varje kvarter kommer det att finnas parkeringar som motsvarar behovet för det som byggs.

– Det ska byggas någonstans kring 200-250 bostäder i varierande storlek. Vi har inte satt ner foten för hur många lägenheter det blir. Det kommer att byggas ungefär 2500-3000 kvadratmeter kontor. Handelsytorna blir ungefär 13000 kvadratmeter, säger Tomas Stålnacke.

Det är ett stort byggprojekt för LKAB som ännu inte har upphandlat om vem eller vilka det blir som får uppdraget att göra jobbet. Det kan bli en byggfirma eller flera.

– När det är klart så är det ungefär 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, både lokaler och bostäder, säger Anders Lundgren, projektledare transaktioner LKAB.

– Det finns en intresseförfrågan och det har kommit in intresseanmälningar, så det verkar bra.

Vad blir kostnaden för det här?

– Det vet vi inte än och det tror jag inte att vi pratar så mycket om heller. Det är mycket pengar i alla fall.

Byggstarten beräknas bli under 2019 och lokaler för handeln ska stå färdiga den 1 september 2022.

– Då ska handeln kunna flytta in. Det kan vara så att handeln är klar men att man kanske fortfarande bygger andra delar av fastigheten, att det pågår byggnationer medans vissa delar är klart, säger Anders Lundgren.

Kirunabostäder ser att det finns två luckor under ett år då handeln kan flytta.

– Det är på hösten efter semestrarna, i slutet på augusti och in i september. Alternativt mars månad. Men vi hinner inte till 2022 i mars. Så då är det september 2022, det ser vi som realistiskt, säger Tomas Stålnacke.

Målet är att handeln ska flytta gemensamt och riktmärket är 1 september 2022.

– Helst skulle man vilja stänga på en fredag och öppna på en måndag, men det kommer inte att gå, det är så enormt mycket som ska flyttas. Däremot så ska tiden för flytten göras så kort som möjligt, säger Tomas Stålnacke.