IOGT-NTO i Boden har i samband med firandet av Folknykterhetsdagen haft en tradition att bjuda in företrädare för de politiska partierna till frågetävlingen Drogkampen. I år skickades ingen inbjudan till Sverigedemokraterna.

Anledningen är att IOGT-NTO:s förbundsstyrelse i januari tog beslut om att nykterhetsorganisationen inte ska ha något samröre med partiet.

"Vi bjuder inte in representanter för partiet till våra evenemang och vi deltar heller inte på aktiviteter anordnade av partiet. Detta för att inte ge främlingsfientliga och antidemokratiska åsikter en arena. Vi uppmanar samtidigt verksamheter, föreningar och distrikt att följa samma riktlinjer", lyder organisationens beslut.

I samband med beslutet tillsatte IOGT-NTO en utvecklingsgrupp som ska fokusera mot rasism och främlingsfientlighet.

Bernt Drugge är förvånad.

– Det känns trist. Vad man än tycker om oss så är vi ett demokratiskt parti som folk har röstat på, säger han.

Han menar att partiet brukar få inbjudningar från olika organisationer och att just IOGT-NTO tagit det här beslutet är märkligt.

– De ska ju vara partipolitiskt neutrala och vi har dessutom fått igenom en motion från vårt parti om att anställa en drogsamordnare. Missbruket går lägre och lägre ner i åldrarna och det är en viktig fråga för oss.

Sigrid Söderholm, verksamhetsledare IOGT-NTO Boden, menar att hon föredrar debatt när det gäller frågor om sådana här frågor.

– Men nu har förbundsstyrelsen tagit det här beslutet och då följer vi det, säger hon.