På söndag införs de nya besiktningsreglerna. Senaste statistiken från Transportstyrelsen visar att över 2900 av de 8285 fordon som riskerar körförbud i maj ännu inte har besiktats i Norrbottens län. Många av dem är A-traktorer, 872 stycken.

Besiktas inte fordonen i tid är det körförbud på fordonet som gäller.

Nytt är kravet på kontrollbesiktning av landets A-traktorer, som införs för att öka trafiksäkerheten. A-traktorerna genomgår de tillämpliga delarna i det kontrollbesiktningsprogram som den fordonskategori den är byggd på.

Att köra en obesiktad A-traktor kan få stora konsekvenser:

– Dels kan man bli av med sitt körkort eller traktorkort om man till exempel kör en A-traktor som byggts om så att den inte längre uppfyller kraven för vad som kan anses vara en A-traktor. Dels kan det bli svårt för ungdomarna att få sitt körkortstillstånd inför övningskörning till B-körkort. Dessutom kan även föräldrarnas körkort omhändertas, om uppfattningen är att de inte gjort tillräckliga åtgärder för att hindra sitt barn att köra en obesiktad A-traktor. Det är en domstol som avgör påföljden, säger Anders Gunneriusson i ett pressmeddelande.

De nya besiktningsreglerna:

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla upphör slutsiffran i registreringsnumret att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

• Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången.

• Andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes.

• Därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. För att en kontrollbesiktning ska vara giltig ska den vara gjord under de senaste 24 månaderna innan reglerna träder i kraft.