Det är hajarnas fenor och kött som är åtråvärda. Det hotar bland annat den kortfenade makohajen, som tillsammans med dess långfenade systerart är en av världens mest fiskade hajarter. Det framkommer av Internationella naturvårdsunionens (IUCN) senaste bedömning om hotade djur och växter.

De hajar som växer långsammast, är mest eftertraktade samt inte är skyddade från överfiske är de som hotas allra mest, säger Nicholas Dulvy.

Makohajens kött och fenor ses som delikatesser i kinesisk och asiatisk matlagning.

Fler tonfiskar, färre hajar

För sex av de sjutton utpekade hajarterna bedöms hotet vara kritiskt. För tre av dessa är det första gången hotet anses vara såpass allvarligt.

Den senaste tidens arbete med att skydda tonfisken från utrotning har lett till att fiskare allt mer riktat in sig på hajar.

I Indiska oceanen, Arabiska havet och i Bengaliska viken är tonfiskindustrin egentligen en hajindustri med tonfisk som extrainkomst, säger Nicholas Dulvy.

Hajar är särskilt känsliga för människor då de befinner sig i toppen av näringskedjan och därmed växer långsamt, blir könsmogna relativt sent och får få avkommor.

"Värre än vi kunnat ana"

Till skillnad från landdjur, där man fokuserar på populationens storlek när man utvärderar artens hot, så kollar man bland hajar i stället på hur snabbt populationen minskar.

Det kräver ett riktmärke som vi fick först för tio år sedan, då tonfiskindustrin började föra bok på hur många hajar de fångade. Ett årtionde senare ser vi nu att situationen är mycket värre än vi kunde ana, säger Dulvy.

I maj ska en omröstning hållas om att sätta upp den kortfenade makohajen på CITES-konventionens lista över utrotningshotade arter, vilket skulle begränsa fisket av arten.

I en studie från 2013 uppskattades det att 100 miljoner hajar fiskas varje år för deras fenor, kött och leverolja.