Sjukvård Psykiatrin i Blekinge kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att en patient hölls fastspänd i åtta timmar, rapporterar lokala medier. Ivo, som granskat behandlingen av patienten, ifrågasätter inte beslutet om bältning, däremot att det skedde under så lång tid utan att beslutet omprövades, något som ska göras av läkare efter maximalt fyra timmar. Bältningen motiverades med att patienten bedömdes som farlig både för sig själv och för personalen.

Ivo kritiserar även att patienten av psykiatrin ska ha fått en så kallad spotthuva, ett tvångsmedel som bara polisen får använda. Den uppgiften dementeras dock av chefläkare Peter Valenius som till P4 Blekinge uppger att Ivos beslut grundat sig på ett syftningsfel i journalen. I själva verket togs spotthuvan av när patienten kom med polisen till avdelningen, enligt Valenius.

Spotthuva kan liknas vid en genomskinlig påse som träs över huvudet för att hindra en person från att spotta.