Boken är en monografi med språket som nav, om och med den sydsamiska konstnären Tomas Colbengtson. Bokens titel ”Faamoe” är ett sydsamisk ord som betyder styrka, kraft, stolthet eller uthållighet och återger 60 av Tomas Colbengtsons konstverk.

I konstboken ”Faamoe” får läsaren stifta bekanskap med Colbengtsons konstnärskap från två decennier – bildkonst i olika tekniker som grafik, fotografi, glas och skulptur samt texter på sydsamiska, engelska och svenska.

– Kanske är det förlusten av modersmålet, förlusten av mitt språk som är skälet till att jag överhuvudtaget gör konst, säger Tomas Colbengtson i ett pressmeddelande.

”Faamoe” ges ut av Gaaltije – Sydsamisk kulturcentrum och lanseras under Littfest i Umeå som pågår mellan 14-16 mars.