På senaste mötet med kommunstyrelsen var sprickan tydlig mellan majoriteten och Miljöpartiet samt Liberalerna.

Den ansökan om bearbetningskoncession som Beowulf Minings lämnat in har nu varit ute på remiss hos en rad organisationer och myndigheter.

Jokkmokks kommun har fått tillfälle att kommentera dem till länsstyrelsen.

– Vi hade ingen chans att hinna läsa papprena eftersom vi fick dem först på mötet, säger Henrik Blind.

Liberalerna och Miljöpartiet reserverade sig, de senare gjorde det skriftligt.

”Det handlar om en miljövidrig verksamhet som hotar livskvalitet, djur, natur och andra näringar längs gruvindustrins hela färdväg och spridningsyta”, skriver (MP) bland annat.

Det svar som kommunstyrelsen antog var däremot positivt.

"Vi vill uppmärksamma länsstyrelsen i Norrbotten om arbetsmarknadsläget samt de demografiska utmaningar vi står inför", står det. Ett positivt svar till Beowulf minings skulle bidra till ett mer varierat näringsliv och infrastrukturinvesteringar, konstaterar kommunen.

– Jag kan svara på den här typen av skrivelser, men jag valde att lyfta det till kommunstyrelsen. Jag hade väntat mig att någon skulle begära ajournering, men när ingen gjorde det så valde jag som ordförande att göra det, säger Robert Bernhardsson (S), kommunalråd.

I svaret har kommunen kommenterat de remissvar som kommit in. De kritiska synpunkterna från Sametinget, Riksantikvarieämbetet och STF färdledarna lämnat in anser kommunen inte vara tillräckliga skäl att stoppa etableringen.