Det visar ny statistik från Skolverket. I Gällivare kostar skolmaten 10 400 kronor per elev. I Tierp i Uppsala län betalar man mest för skolmaten, där är kostnaden 11 500 kronor. Allra minst kostar skolmaten i Laxå i Örebro län, där kostnaden är 4000 kronor per elev.

– En hög kostnad är inte lika med hög kvalitet. Det kan vara det, men det kan också vara precis tvärtom, säger Anna-Karin Quetel, projektledare på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg till nyhetsbyrån Siren.

Enligt Anna-Karin Quetel utgör livsmedelsinköp ungefär en tredjedel av den totala måltidskostnaden. Dyrare råvaror och mer ekologiskt kan ge en högre kostnad, men samtidigt kan kök med utbildade kockar som lagar mat från grunden ofta sänka livsmedelskostnaden. Matsvinn kostar också pengar.

Artikelbild

Gällivare lägger ut mest pengar på skolmåltider per elev av alla kommuner i Norrbotten.

En annan viktig faktor som påverkar kostnaderna för skolmåltiderna är organisationen.

– Det ser väldigt olika ut bland kommunerna om man har lagt ut måltiderna på entreprenad, eller har mottagningskök och levererar eller har tillagning på plats, säger Anna-Karin Quetel.

Vad kommunerna rapporterar in till Skolverket kan också vara en felkälla som ligger bakom en del av skillnaderna. Det som ska ingå i statistiken är enligt Skolverket kostnader för skolmåltids- och kaféverksamhet, vilket inkluderar kostnader för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader och intäkter från till exempel försäljning till fristående skolor och sameskolan. Lokalkostnader ska inte ingå, men kan göra det för kommuner som köper skolmåltider via entreprenad. Även om det utifrån kostnadsstatistiken kan vara svårt att säga något om kvaliteten på maten, är det intressant att titta på hur mycket resurser som läggs på måltiderna, tycker Anna-Karin Quetel.

– Skolmåltiderna är en stor utgiftspost av skolpengen och en viktig verksamhet. Det är tyvärr också ofta en verksamhet som kanske inte tas tillvara på bästa sätt idag. Man skulle kunna använda skolmåltiden som en mer integrerad del av skolans utbildningsverksamhet, säger hon.

Rikssnittet för måltidskostnaden i den kommunala grundskolan 2017 låg på 6.300 kronor per elev.

I statistiken över kostnader för måltider ingår kostnader för skolmåltids- och kaféverksamhet, det vill säga kostnader för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader till exempel för kostkonsulent och intäkter från till exempel försäljning till fristående skolor och sameskolan. I statistiken ingår inte lokalkostnader. Lokaler med mera kan ingå för de kommuner som via entreprenad köper skolmåltider. För kommuner är kostnaden för skolmåltidsverksamheten nettoräknad så att intäkter för till exempel försäljning har dragits från kostnaderna.