Han menar att det är så pass lång tid mellan ett beslut om att öppna en gruva till att det börjar finnas behov av godståg att Inlandsbanan hinner rusta upp för det.

– Samtidigt finns det flera intressenter och vi har ju våra planer för upprustning, säger Peter Ekholm.

Han konstaterar att Inlandsbanan inte har den standard som behövs för godstrafik.

– Vi kan inte integrera med det övriga järnvägssystemet. Det gör det svårt att attrahera de stora transportörerna. Där ser vi ett stort behov av att uppnå svensk miniminivå.

Peter Ekholm är optimistisk och hänvisar till att det pågår ett intensivt lobbyarbete gentemot staten för att få in pengar.

– Vi sa redan i maj att vi har för avsikt att rusta banan och det ska ske utifrån de behov vi ser. Det kan handla om Kallak. Skulle det ske en etablering där är det väl givet att de transporterna skulle gå på järnväg.

Han berättar att bolaget bakom gruvplanerna i Kallak uppdaterar ansvariga på Inlandsbanan om vad som händer.

– Så om de kommer framåt i planerna så kan vi i god tid påbörja upprustningen.

Inlandsbanan, som redan finns, behöver inte ha en kostsam och tidskrävande planprocess, som krävs för nya järnvägar.

– Vi behöver inte heller avbryta trafik i spåret, eftersom vi inte har någon. Så det blir kostnadseffektivt för oss. Och vi har alla tillstånd, säger Peter Ekholm.