Polisen i region Nord har inte längre kontroll över situationen. Det säger huvudskyddsombudet Jan Johansson till SVT Norrbotten.

”Vi kan bara göra en sak i taget. Och det innebär att vi måste prioritera hårdare. Det skapar stress både för de som ska utföra jobben men även för de arbetsledare som måste prioritera.”

”Många i personalen mår inte bra. I och med att flyktingarna ofta placeras i tomma lokaler i inlandet där det inte finns poliser eller få poliser så ökar förstås belastningen för oss”, säger Jan Johansson.

Det förvånar inte att polisens resurser är otillräckliga. Under de senaste veckorna har det konstaterats att polisen i Stockholm, Skåne och respektive Göteborgsområdet inte klarar att sköta den inre utlänningskontrollen i sina regioner.

Omkring 2 000 asylsökande tar sig in i Sverige varje dag. I takt med att de nyanlända skickas till andra platser än storstadsregionerna sprider sig oförmågan att lösa uppgifterna till fler delar av landet.

I glesbefolkade Norrbotten är utryckningstiden i normalläget så lång att det händer att polisen överlåter polisiära uppgifter på glesbygdsambulansen och struntar i att åka ut på larm. Nu förväntas samma polisstyrka med jämna mellanrum bland annat rycka ut till Riksgränsen och Björkliden där det bor 750 asylsökande.

Polisen i Norrbotten är inte dimensionerad för en flerdubbling av mängden asylsökande. Den är utformad för helt andra volymer och arbetsuppgifter.

I år beräknas upp till 190 000 asyl­sökande komma till Sverige. Nästa år är prognosen 170 000. Samtidigt är bristen på sängplatser och tak över huvudet akut.

Polisen är inte den enda myndighet som saknar resurser att hantera flyktingkrisen. Såväl Migrationsverket som vården, skolan och socialtjänsten har svårt att mäkta med situationen. På flera håll har kommunerna tvingats att prioritera bort annan verksamhet för att kunna hantera mottagandet.

Det finns sannolikt en stor förståelse hos norrbottningarna för att situationen kräver mycket av polisens resurser.

Men polisen är en av samhällsfunktionerna som aldrig får svikta i ett civiliserat samhälle. Tillsammans med försvar och räddningstjänst tillhör polisen den innersta kärnan av det offentliga uppdraget.

Staten är skyldig att försvara vårt öppna samhälle och skydda medborgarna mot inre och yttre hot.

Människor måste kunna känna sig säkra. Annars riskerar vi att det uppstår privat rättskipning och medborgargarden.