"Männen kom gående rätt mot dem. Sextio meter, femtio meter, avståndet krympte. De tre soldaterna hade absolut ingenstans att ta vägen.

'Hela tiden siktade jag på frontmannens bröst med det infraröda siktet. De var så många och vi var bara tre. Men jag var inte rädd, bara arg och beslutsam. Överlevnadsmekanismen hade gått igång. Nu är de jävligt nära. Nu ska vi ta mig fan överleva det här.'”

Krigsreportern Johanne Hildebrandt kom 2011 ut med reportageboken Krigare (Forum). Det är en viktig bok. Hildebrandt följde FS 19 som inbäddad reporter under ett halvår med syftet att ta reda på vad de svenska styrkorna gjorde i Afghanistan och berätta det för Sverige.

Något som tydliggörs i bokens titel är att de svenska soldaterna krigat. Strider har utkämpats för att upprätthålla fred och frihet. Svenskar har stupat i tjänsten. Många har skadats.

Att Sverige i Afghanistan varit en krigförande part är ett faktum som politiker i Sverige haft svårt att ta till sig. Den materiel trupperna haft tillgång till har varit bristfällig. Fordon har till exempel saknat minskydd och förstärkt pansar. Och i den politiska debatten har soldaterna mest kommit att användas som verktyg i en ideologisk debatt som handlat om för eller mot USA.

Ännu sämre har Sverige varit på att ta hand om soldaterna när de kommit hem. Många veteraner vittnar om att varken de – eller deras anhöriga – fått den uppföljning och rehabilitering som de skulle behöva. Det civila meritvärdet av utlandstjänstgöring har därtill varit begränsat.

2010 fattade riksdagen beslut om en svensk veteranpolitik, som skulle ge mer stöd åt dem som har tjänstgjort i internationella fredsbevarande insatser. 2011 tillsattes Allan Widman (FP) som särskild utredare med uppdrag att utvärdera hur politiken genomförts och hur den skulle kunna utvecklas vidare.

I den utredning som nyligen överlämnade till försvarsminister Karin Enström (M) föreslås att en ny myndighet, Veteranmyndigheten, inrättas. Widman föreslår också att veteranerna får en egen fil i sjukvården, eftersom det funnits brister i samordningen mellan kommun, landsting, försvarsmakt och försäkringskassa.

I Sverige finns omkring 85.000 veteraner som har tjänstgjort i internationella insatser. I torsdags hedrades de på Sveriges officiella veterandag. En bra tradition.

Det räcker dock inte att ge de soldater som riskerat sina liv för att göra världen bättre vårt erkännande en gång om året. Den sista stora styrkan har lämnat Afghanistan, men vårt starka utlandsengagemang fortsätter. När Sverige nu skickar fler soldater till insatsen Mali måste stödet till de som tjänstgör fungera bättre.