Klart: Jättesatsning på Johannisberg

Att Johannisberg ska bygga ut är ett glädjebesked för kommunen. 45 nya arbetstillfällen kan bli verklighet till fjärde kvartalet 2018.

– Det är oerhört glädjande att de bestämmer sig för att göra den här utbyggnaden. Från kommunens sida har vi sökt utbildningsplatser till behandlingsassistenter på yrkeshögskolan för att göra vårt, säger Tommy Nilsson (S).

I början av februari väntar man besked på om det kommer en utbildning till Kalix för att hjälpa till att mätta personalbehovet som finns.

– Jag är jätteglad över att de nu sätter planerna i verket med utbyggnaden. Nu måste vi också möta upp det här med att se till att det finns bostäder så att människor kan bosätta sig här, säger Nilsson.

Uppemot 45 nya tjänster, vad betyder det för Kalix?

– Det betyder oerhört mycket, för det här ger ju inte bara arbetstillfällen – det ger också en stor framtidstro. Och att vi får in behandlingsassistenter, lärare, psykologer – det är jätteviktigt att få in fler sådana tjänster till kommunen.