På tisdagskvällen hölls ett informationsmöte i ett knökfullt Folkets hus om vilka konsekvenserna blir om intensivvårdsplatserna vid Kalix sjukhus avvecklas.

– Alla enheter har varit med och gjort en risk- och konsekvensanalys. Resultaten har sammanställts av en ledare på landstinget. Och nu har landstingsledningen fått den sammanställningen. Men den ska först upp till politiken innan vi får se den, säger IVA-sköterskan Annica Brännström.

De som ingår i Sjukhuskampen tycker att det är lite märkligt.

Artikelbild

– Men vi har sett hur det sett ut under vägen. Det är höga riskpoäng och katastrofala följder inom vissa områden. Förmodligen är det anledningen till att de inte gjort den offentlig, säger Annica Brännström.

Ivo Savinc, överläkare på Medicin-Rehabkliniken:

– Sunderbyn är redan överbelagt. Finns inte mer kapacitet där. I Kalix har vi 50 vårdplatser på medicinkliniken där vi sköter om Sveriges mest sjuka patienter. En tredjedel av dem är ofta i behov av intensivvård. Kalix har också fler respiratortimmar jämfört med Gällivare där de har två respiratorer.

En som kan tacka intensiven på Kalix sjukhus är Johan Bohman, 70 år, Nikkala. Han var en av ett 50-tal som åkt buss från Haparanda.

Artikelbild

| HÅRDA FAKTA. Risk- och konsekvensanalysen talar sitt tydliga språk. Det menar läkarna Kjell Melander, Ivar Wizelius och Ivo Savinc samt IVA-sköterskan Annica Brännström.

– Hade inte intensiven funnits i Kalix så hade jag inte suttit här. För sju år sedan fick jag en hjärnblödning. Det blev ambulans till Kalix för en första insats och sedan helikopter till Umeå. Det var bråttom, säger Bohman.

Det var ganska hårda ord från många över hur den östra länsdelen behandlas av landstingspolitikerna.

Artikelbild

| TACKSAM. Johan Bohman kan tacka intensiven i Kalix för att han klarade livhanken.

– Fruktansvärt hemskt. Jag är så förbannad, säger Christina Norén, Kalix, som själv jobbat på sjukhuset en gång i tiden.

– Det får bara inte hända att de lägger ned intensiven, säger väninnan Tora Nilsson.

Artikelbild

| ARGA. Christina Norén och Tora Nilsson är riktigt upprörda över nedläggningsplanerna.

De tänker på när operationen lades ned för ett antal år sedan.

– Vad har de sparat? Ingenting, vilket de erkänt i efterhand, säger Christina Norén.

Artikelbild

| LYSSNA. Bengt Westman som tillhör den politiska majoriteten i landstinget ville ha information.

– Personalen är också väldigt duktig, inflikar Tora Nilsson.

Ett annat område som Sjukhuskampen också starkt ifrågasatt är den ekonomiska utredning som landstingsledningen gjort.

Artikelbild

| EMOT. Kenneth Backgård är inte alls med på att lägga ned i Kalix – tvärtom.

– De kom fram till en besparing på mellan 30 och 50 miljoner kronor. När vi kunde visa att det inte stämmer så har de ändrat sig. Nu menar de att spetskompetensen ska finnas i Sunderbyn. Men vi gör så mycket mer, säger Annica Brännström.

Att patientsäkerheten är hotad om föreslagna åtgärder genomförs råder det inga tvivel om, menar Annica Brännström.

Artikelbild

| KÖRT? Kurt-Åke Andersson tror att beslutet om nedläggning redan är taget. Och att den här processen bara är ett spel för galleriet.

– Flera gånger i månaden har vi patienter som inte skulle klara sig.

Flera landstingspolitiker var också på plats.

Bengt Westman (S):

– Måste komma hit och lyssna och få kunskap för att kunna ställa rätta frågor när frågan föredras oss.

Kenneth Backgård (NS):

– Vi har varit emot det redan från början. Kalix kom ju också på

– femte plats i rankingen Sveriges bästa småsjukhus. Man lägger inte ned en väl fungerande verksamhet.

Kurt-Åke Andersson (C):

– Tror tyvärr att det redan är bestämt. Mest skrämmande är att man inte tar intryck av läkare som har kunskap.

Bengt Westman tror att beslutet kommer någon gång framåt sommaren.