Man kan se det i sammanhanget av att Hanif Bali har byggt upp för detta genom att ligga konsekvent på gränsen i sin kommunikation i sociala medier. Att det var droppen som fick bägaren att rinna över, säger Johansson Heinö, som är doktor i statsvetenskap och förlagschef vid den borgerliga tankesmedjan Timbro.

Han blev spontant förvånad över att Balis tidigare ursäkt till den journalist vars mejlkonversation han publicerade inte var tillräcklig.

Givet det vi vet om händelsen nu får man nog se det som att den i sig själv inte är det avgörande, säger Johansson Heinö.

Hanif Bali har varit både en tillgång och ett bekymmer för Moderaterna, anser Andreas Johansson Heinö. Han beskriver Bali som i vissa avseenden större än partiet, en av dess absolut största profiler, en "utan tvekan oerhört skicklig kommunikatör som passar vår tids debattklimat".

Därför kan det vara riskabelt för Moderaterna att Bali får en mer undanskymd roll.

Det är ingen tvekan om att det är negativt för M att tappa honom i den rollen. Jag tycker också att man har märkt hur väldigt många slutit upp bakom Bali de här dagarna, säger Johansson Heinö.
Å andra sidan så stärker detta trovärdigheten i det Ulf Kristerssonska mantrat om vuxen kommunikation. Det hade varit svårt att ha kvar den trovärdigheten om han inte gjorde något åt Hanif Balis kommunikation.