Björken betyder mycket för henne. Hon är där nästan varje dag.

– Jag äter lunch här och är med i kamratföreningen. Vi har våra möten här. Bodens handikappidrott träffas också här. Jag känner många och brukar komma hit och fika.

De moderna elrullstolarna går inte in på toaletten för personer med funktionsvariationer på Björken. Kerstin Smedberg förklarar att hon själv inte kan använda den.

Artikelbild

| Kerstin Smedberg förklarar och visar på ritningen som beskriver renoverringen.

– Jag bor inte här, men jag är gäst här.

Hon berättar att det finns de som tvingats göra sina behov med öppen dörr.

– Det är en skam att behöva sitta på toaletten med öppen dörr ut mot kapprummet.

Björkens kamratförening och hyresgäster på Björken slog i fjol höstas larm om det de allmänna ytorna var i mycket dåligt skick. Även då påpekade Kerstin Smedberg problemet med toaletten.

Artikelbild

| Av ritningen framgår det att kommunen renoverar de tre befintliga toaletterna, men det blir ingen ny.

Hon konstaterar att det finns utrymme att bygga en ny toalett, men visar på ritningen att det inte är planerat för någon ny.

– Jag blev besviken, eftersom vi har påpekat det flera gånger. När det är Bingo kommer det hit flera som har rullstol. Om kommunen nu verkligen kostar på en renovering så borde de också ordna med en bra toalett. Jag har sagt det här till fastighetsförvaltningen, säger Kerstin Smedberg och påpekar att det även finns personer som behöver hjälp av assistent och att det då behövs utrymme för det.

Artikelbild

| Renoveringen av de allmänna utrymmena på Björken har startat.

Men som det ser ut på ritningen och i beskrivningen ska man bara renovera de befintliga toaletterna. Kerstin lanserar ett eget förslag. Bakom en vägg i kapprummet ligger en toalett. Hon tycker att man ska förlänga väggen och bygga om den till en stor toalett. Det skulle lösa problemet.

Renoveringen omfattar även ombyggnad av den före detta receptionen, matsalen, köket och Pelarsalen.

Kerstin Smedberg har även snappat upp en oro att de nya stolarna, som ska vara i matsalen, inte kommer att ha armstöd.

– Många som kommer hit är äldre och har svårt att resa sig utan armstöd. Vi får inte heller något besked om tidplanen, utan får olika besked om när vi kommer att kunna ha aktiviteter i Pelarsalen. När den är klar ska vi ha fest.

Anders Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden, kan inte i detalj vad som ska göras på Björken. Han tycker inte det låter bra att personer tvingas göra sina behov med öppen toalettdörr. Utan att ha sett det tycker Anders Pettersson att Kerstin Smedbergs förslag låter rimligt.

– Däremot har jag ju ingen aning om det tekniskt skulle vara möjligt att göra. Det är ju inte kommunens hus.

Fastigheten ägs av Äldrevårdsfastigheter, men de har ingenting med renoveringen av de allmänna utrymmena att göra, påpekar Kerstin Smedberg.

Den tjänsteman på kommunen som har hand om renoveringen är på semester. Norrbottens Media har inte fått tag i någon annan på förvaltningen som kan svara på frågor.