Läs mer: Ny dödsolycka.

Läs mer: Dränktes i tjära.

När rättegången startar på tisdagsmorgonen är det tre år sedan den 53-årige slovaken omkom efter att ett tåg kört på den truck han färdades i på SSAB:s industriområde. Kraschen var en i raden av svåra olyckor innanför ståljättens grindar.

Artikelbild

| Ny omgång. Kammaråklagare Christer B Jarlås kräver att SSAB gör rätt för sig efter dödsolyckan 2014.

Dödsspiralen började i november på Nordkalks anläggning då Johan Löfroth omkom och Gustaf Seppelin Solli skadades svårt.

Utslaget i Luleå tingsrätt mot Nordkalk blev tre miljoner kronor i företagsbot för vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott. Den dåvarande platschefen dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Målet är överklagat och tas upp i hovrätten i april nästa år.

Efter Nordkalkolyckan har ytterligare fyra män omkommit innanför grindarna på SSAB.

Och så sent som för ett par veckor sedan kom det friande utslaget mot SSAB om företagsbot efter tjärolyckan 2013.

Artikelbild

| Vi se skärpning. Tomas Karlsson, ordförande i IF Metall på SSAB i Luleå hoppas på förändringar inom kort, bland annat vad gäller resurser till utredningar efter arbetsplatsolyckor.

Två domar som visar hur det ser ut i dag när det gäller arbetsmiljöbrott.

I jämförelse med brottmål, där uppemot 90 procent av alla mål får fällande domar, är skillnaden skarp.

– Det är runt hälften som ogillas, säger Christer B Jarlås när Norrbottens Media når honom på flygplatsen på väg till Luleå.

Anledningen till denna verklighet är enligt åklagaren en utspridd lagstiftning.

– Jag tycker att lagstiftaren har gjort det krångligare än vad som hade behövts. Allting borde vara samlat på ett ställe, som det är i brottmål. Man måste läsa på tre olika ställen för att förstå den.

Det konstruktionen av lagstiftningen som förlängningen ger denna statistik, menar Christer B Jarlås. Två juridiska vägar, arbetsmiljölagen och brottsbalken, som måste ha en direkt koppling för att någon som åklagaren anser har agerat oaktsamt ska dömas för arbetsmiljöbrott.

IF Metalls ordförande, Tomas Karlsson, hoppas på mer resurser till polis och åklagare som jobbar med arbetsmiljöbrott. Utredningarna är alldeles för långdragna i dag, menar han.

Han pekar också på de brister, som enligt honom, har legat bakom olyckorna.

– Det måste vara hårdare krav på företagen. Att man när arbetet startar tittar över samordningen och att det görs riskanalyser. Det är oerhört viktigt att man gör ett bra förarbete, säger Tomas Karlsson som inte vill föregripa den kommande rättegången.

Men han påpekar att förarbetet kan inkludera att säkerställa språkförståelse när utländska företag hyrs in.