Chefsåklagare Thomas Ennefors väckte i somras åtal för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik, efter dödsolyckan 2016 när 47-åriga Terese Höggren omkom i Södra hamn.

I sin bevisning stödjer han sig på väderomständigheterna, som innebar bländande solnedgång och glittrande solreflektioner på vattenytan för 24-åringen.

Trots motljus och dålig sikt höll mannen en hastighet på över 30 knop, cirka 62 kilometer i timmen.

– Han hade inte tillräcklig koll, såg inte båten förrän det small, säger Thomas Ennefors.

Han hänvisar till Transportstyrelsens sjövägsregler, som anger att båtföraren både ska hålla utkik och säker fart vid dylika omständigheter (se faktaruta).

– Regel 5 och 6 är mest relevanta för bedömningen om det har förekommit straffbar oaktsamhet.

Polisens analyser visar också att 25-åringen – vid bättre sikt – hade god tid på sig att upptäcka båten, när han passerade förbi Gråsjälören.

– Vi pratar om drygt 30 sekunder då han borde ha kunnat se den – men han gjorde ju aldrig det. Man måste anpassa farten efter omständigheterna.

Vice chefsåklagare Mikael Lundquist valde att lägga ned förundersökningen, eftersom han inte ansåg att brott kunde styrkas.

Dessutom hänvisade Lundquist till att den förolyckade kvinnliga båtföraren borde ha beaktat högerregeln.

– Han kom till sin slutsats innan båtarnas farter kunde konstateras, genom GPS-loggarna, säger Thomas Ennefors.

Borde inte åklagarkollega ha förvissat sig om hastigheterna innan hans förundersökning lades ned?

– Det vill jag inte påstå. Det beror på hur man ser på saken.

Fredrik Gustafsson, stationschef för Kustbevakningen i Luleå, håller med åklagaren.

– Hade det handlat om tio knop, då tror jag inte att någon hade behövt förolyckas. Man måste anpassa hastigheten efter rådande omständigheter. Det kan handla om mörker, dimma, mycket båttrafik, nedsatt sikt, men även motljus, som i detta fall.

Samtidigt konstaterar Fredrik Gustafsson att dagens fritidsbåtar ofta är betydligt snabbare än äldre modeller.

– De flesta båtar gör ju 45-50 knop i dag. Yrkesmässigt är det hårda krav på att framföra dessa ”högfartsbåtar”, gällande utbildningar med mera. Men vad gäller fritidsbåtar finns inte de kraven. En femåring får ju till och med köra dem

Dödsolyckan aktualiserade också frågan om fartbegränsningar i Luleås inre hamnområden, så även Stadsfjärden.

Landets länsstyrelser beslutar om nya – temporära eller permanenta – begränsingar i landets regionala farvatten.

Men detta är ännu inte aktuellt i Luleå.

– Det finns inga ärenden för remiss rörande Luleå och hastighetsbegränsingar i vårt diarium från 2015 och framåt, säger Andreas Holmgren, sektionschef för sektion Sjö och trafik hos Transportstyrelsen.