Leverantören har skatteskulder och har därför tagits ifrån F-skattesedeln och möjligheten att bedriva sin verksamhet. Därmed är det stopp för all sotning och brandskyddskontroll i Luleå, eftersom det är tjänster endast kommunen – i det här fallet via en entreprenör – tillhandahåller.

– Kommunen ska inte ha en avtalsrelation med ett företag som har skulder till det allmänna, säger Emma Breheim som är inköpschef vid Luleå kommun.

Åtgärden är enligt Breheim ovanlig. Att se till att kommunen åter kan sköta sitt lagstadgade sotningsansvar står nu högt upp på hennes prioriteringslista.

Nu sonderar kommunen terrängen inför en ny upphandling. Målet är att den ska kunna genomföras så snart som möjligt. Nya avtal kan skrivas med en eller flera aktörer.

– Vi behöver titta på alla möjliga lösningar för att kunna utföra uppdraget.

Tidigare har kommunen bedrivit sotning i egen regi.

– Det var länge sedan, men man gör alltid en sådan bedömning om det är något man kan göra själv eller om man ska upphandla det.

När all sotning stoppas under en icke tidsbestämd period riskerar Luleå kommun reprimander från länsstyrelsen, som har tillsynsansvar. Men kommunens räddningschef Patrik Bylin ser ingen större fara i att sotningsverksamheten är vilande under en kortare period.

– Egentligen inte så jätteallvarligt i ett längre perspektiv. Men det kan inte stå stilla hur länge som helst, därför jobbar vi med att hitta en lösning på kort och lång sikt, säger han.

Själv säger skorstensfejarmästare Lars Pettersson vid AB Luleå sotning att kommunen varit "betydligt snabbare än Skatteverket på att slå till".

– Jag har en dialog med Skatteverket, naturligtvis, om att vi ligger efter. Det ser ljust ut framgent.

Han hade väntat sig en "hint" från kommunen innan avtalet sades upp.

– Men icke så. Så just nu är det stopp, säger skorstensfejarmästaren.

Är du drabbad av sotningsstoppet? Hör av dig till redaktionen på 0920-26 30 01 eller redaktionen@norrbottensmedia.se.