– Det var väldigt roligt. Det finns väldigt få 1700-talshus kvar i den här staden, säger hembygdsföreningens ordförande Jan-Olof Hedström.

I dag finns det bara tre byggnader kvar från den tiden som klarade sig undan från den stora stadsbranden 1887.

De övriga husen är Rödlundska gården intill stadshuset samt ett lågt trähus på Timmermansgatan bakom sporthallen.

Det röcknerska färgeriet har fått sitt namn efter husets ursprungliga ägare (se faktaruta). Den långsmala timringen byggdes någon gång kring sekelskiftet mot 1800-talet.

Den har renoverats flera gånger under sin långa historia. För över 100 år sedan försågs huset med en putsfasad som skulle visa sig få en negativ inverkan.

Byggnaden i kvarteret Falken är Q-märkt, vilket innebär att Luleå kommun anser att huset har ett kulturhistoriskt värde.

– Luleå var i långa tider en hantverkarstad inom en rad områden. Här finns en hel gård bevarad från den tiden. På 1700-talet vävde folk hemma och behövde tyger i olika färger. På Röcknerska gården fanns ett färgeri som drevs av familjen i flera generationer. Familjenamnet finns för övrigt kvar i staden, berättar Jan-Olof Hedström.

I dag ägs byggnaden av företagaren Johan Isaksson. Huset rymmer fem lägenheter.

Det var under ett renoveringsarbete 2013 som det upptäcktes att huset var i sämre skick än vad man hade trott. Några timmerstockar närmast marken har med åren ruttnat.

Johan Isaksson ansöker därför om rivning och vill bygga en ny byggnad med tillhörande gårdshus. Han ville bygga det i en liknande stil, men fem till sju våningar högt och med plats för ett 30-tal lägenheter.

Norrbottens Media var på onsdagen i kontakt med Johan Isaksson som vill läsa igenom handlingarna innan han kommenterar ärendet.

Luleå hembygdsförening reagerade kraftigt på hotet om rivning. I en artikel i Norrbottens-Kuriren i november 2014 kallade Jan-Olof Hedström det för "ett brott mot framtida Luleåbor".

– De orden står jag för fortfarande. Att riva huset vore en stöld av historia.

Han betecknar skadorna på byggnaden som mindre.

– Huset är i bra skick. Det ser anskrämligt ut för att det inte har lagts någon möda på fasaden, men timringen är frisk med undantag för den allra nedersta stocken. Det finns dock duktiga hantverkare i Norrbotten som kan åtgärda sånt där.

Den bedömningen gör också kommunstyrelsens arbetsutskott. Den 21 maj är ärendet uppe för beslut.