– Vi kan inte fatta beslut utan att länsstyrelsen tagit ställning och att skicka tillbaka det till länsstyrelsen ännu en gång hade varit helt meningslöst. Vi kommer inte fram den vägen och vi måste få skjuts på det här ärendet nu, säger Persson.

Nu ska regeringen bestämma vem som ska yttra sig och därefter avkräva detta yttrande, enligt Åsa Persson.

– Om regeringen anser att Riksantikvarieämbetet ska yttra sig så får de avkräva dem det. Efter ett sådant yttrande har ju länsstyrelsen sagt att de kan ta ställning. Annars får regeringen avkräva länsstyrelsen ett yttrande. Vi har gjort våra delar.

Åsa Persson konstaterar att situationen där myndigheterna tvistar med varandra är olycklig.

– Det är frustrerande för alla.

Bergsstatens inställning är dock att länsstyrelsen borde kunna yttra sig på det befintliga underlaget som Jokkmokk iron mines tagit fram i sin ansökan om bearbetningskoncession.

– Vi har tidigare frågat Riksantikvarieämbetet vad bolaget måste komplettera sin ansökan med för att länsstyrelsen ska kunna yttra sig. Det fick vi svar på och sedan gjorde bolaget dessa kompletteringar. Ändå tar inte länsstyrelsen ställning, säger Persson.

Bergsstaten har väntat med sitt besked om att skicka ärendet till regeringen ända till beslutet slutligt var taget.

– Vi var nog på det klara ganska snabbt med vad vi tänkte göra men man vill inte göra något förhastat. Aktiemarknaden är känslig och det är viktigt att det är rättssäkert. Ingen ska ha förtur till våra besked.

Hur lång tid kan den här nya processen ta?

– Jag vet inte. Det är utanför mina bedömningar.