Det meddelar Internationella Engelska skolan i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen. Skolstarten som var planerad till höstterminen 2019 skjuts upp.

I pressmeddelandet framgår att IES och fastighetsägaren Diös har konstaterat att det inte är möjligt att öppna en skola i Arbetsförmedlingens tidigare lokaler i Södra hamn, så som man planerat. Länsstyrelsen har under arbetet med att ta fram en ny detaljplan framfört starka invändningar, då man anser att det inte är lämpligt med en skola på platsen. Kritiken kvarstår trots att IES bantade skolan storlek, till två parallellklasser i årskurs 4-9.

Internationella Engelska skolan meddelar att man nu börjat leta efter en bättre lämpad fastighet, som kan rymma en skola med elever från förskoleklass till och med årskurs nio.